Μάθε πώς και πού ψηφίζεις

Μάθε πώς ψηφίζεις

Αν ψηφίζεις στην

Εκλογική Περιφέρεια Μελισσίων

Για το Δημοτικό Συμβούλιο:

•Μέχρι 3 (τρεις) σταυρούς για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δ.Κ. Μελισσίων.
•Μέχρι 1 (έναν) σταυρό για τους Δημοτικούς Συμβούλους των Δ.Κ. Πεντέλης ή Νέας Πεντέλης.

Για το Συμβούλιο Δ.Κ. Μελισσίων:

•Μέχρι 2 (δύο) σταυρούς για τους Συμβούλους της Δ.Κ. Μελισσίων

Αν ψηφίζεις στην

Εκλογική Περιφέρεια Νέας Πεντέλης

Για το Δημοτικό Συμβούλιο:

•Μέχρι 3 (τρεις) σταυρούς για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης
•Μέχρι 1 (έναν) σταυρό για τους Δημοτικούς Συμβούλους των Δ.Κ Μελισσίων ή Πεντέλης

Για το Συμβούλιο Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 

•Μέχρι 2 (δύο) σταυρούς για τους Συμβούλους της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Αν ψηφίζεις στην

Εκλογική Περιφέρεια Πεντέλης

Για το Δημοτικό Συμβούλιο:

•Μέχρι 3 (τρεις) σταυρούς για τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δ.Κ. Πεντέλης
•Μέχρι 1 (ένα) σταυρό για τους Δημοτικούς Συμβούλους των Δ.Κ Μελισσίων ή Νέας Πεντέλης

Για το Συμβούλιο Δ.Κ. Πεντέλης 

•Μέχρι 2 (δύο) σταυρούς για τους Συμβούλους των Δ.Κ. Πεντέλης

 

Μάθε πού ψηφίζεις