Κυκλική οικονομία στην πράξη: Εδαφοβελτιωτικό υλικό παρέλαβε ο Δήμος Πεντέλης που προέρχεται από τα κλαδιά και τα κηπαία που συλλέγει. Δήμητρα Κεχαγιά: Κυκλική οικονομία στην πράξη προς όφελος των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος

Τα πρώτα 500 σακιά φυσικού εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος 2,5 τόνων, παρέλαβε την χθες ο Δήμος Πεντέλης, ως ανταποδοτικό όφελος της σύμβασης που έχει συνάψει για την επεξεργασίας των κλαδιών και κηπαίων αποβλήτων του.

Με τη συγκεκριμένη σύμβαση ο ανάδοχος από το 2020, έχει αναλάβει την επεξεργασία – τεμαχισμό των κλαδιών του Δήμου Πεντέλης στο σταθμό μεταφόρτωσης και τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ). Τμήμα του υλικού αυτού, έχει προβλεφθεί από τη σύμβαση να επιστρέφεται στο Δήμο Πεντέλης. Το υλικό αυτό είναι φυσικό, δεν έχει χημικά και είναι καλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό λίπασμα.

Από τα 500 σακιά λιπάσματος που του παραδόθηκαν ο Δήμος θα κρατήσει όση ποσότητα χρειάζεται προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της διεύθυνσης Πρασίνου, για την περιποίηση των κήπων και των πλατειών, ενώ την υπόλοιπη θα την εκποιήσει με διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή τιμή.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε σχετικά:

«Ακολουθήσαμε μια άλλη πολιτική στη διαχείριση των κλαδιών από το 2020 η οποία έχει πολύ συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα. Με τη σύμβαση που έχουμε με εξωτερικό συνεργάτη πετύχαμε από το 2020 να μηδενίσουμε τις ποσότητες κλαδιών και κηπαίων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ. Τις οδηγούμε σε τεμαχισμό στο σταθμό μεταφόρτωσης και στη συνέχεια παράγεται κομπόστ, που σήμερα μέρος του επιστρέφει στην πόλη μας. Κυκλική οικονομία στην πράξη, το όφελος για το περιβάλλον και το Δήμο μας είναι σημαντικό. Συνεχίζουμε στη διαχείριση των αποβλήτων μας με βάση τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας, συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση με διαλογή στην πηγή, πολιτική που έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και έχει φέρει το Δήμο μας στη 2η θέση στην ανακύκλωση στην Αττική».

Comments are closed.