Κοινωνική Πολιτική

Στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων

Ευρεία κοινωνική ασπίδα για τους πολίτες

Η οικονομική κρίση που υφίσταται η χώρα μας, έχει πλήξει σημαντικά την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα δε τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αποτέλεσμά της είναι η σημαντική αύξηση της ανεργίας, κυρίως στους νέους και η σημαντική μείωση μισθών και συντάξεων, σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού.

Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην οικονομία και στην κοινωνία, επιβάλλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για την επόμενη πενταετία 2014 – 2019, να έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ευρείας κοινωνικής ασπίδας για το σύνολο των πολιτών, ιδιαίτερα όμως τη στήριξη των άπορων, των ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικών.

 

Α. Νέες δομές κοινωνικής πολιτικής, νέες δομές πολιτισμού

Οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης επιβάλουν τη δημιουργία νέων δομών κοινωνικής πολιτικής, ώστε ο Δήμος να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Έτσι εκτός από τις υφιστάμενες δομές (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, βοήθεια στο σπίτι), που όμως κι αυτές πρέπει να λειτουργούν καλύτερα από ότι σήμερα, προβλέπουμε τη δημιουργία των ακόλουθων νέων δομών:

}  Επαναλειτουργία του δημοτικού ιατρείου, που θα παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας φροντίδας και παροχής ψυχικής στήριξης

}  Κοινωνικό παντοπωλείο, με διαφανείς διαδικασίες από το Δήμο για όσους πολίτες είναι άποροι.

}  Κοινωνικό φαρμακείο

}  Κοινωνικό φροντιστήριο

}  Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στη Νέα Πεντέλη για κάλυψη αναγκών κατοίκων Νέας Πεντέλης και Πεντέλης

}  Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες

}  Η πολιτιστική δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη σημασία και προβλέπουμε τη λειτουργία στα πολιτιστικά κέντρα της πόλης τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής για δημιουργική απασχόληση όλων, ενώ προβλέπουμε και την επαναλειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου.

}  Επίσης προβλέπουμε τη λειτουργία πολυχώρου για παράλληλη δημιουργική ψυχαγωγία παιδιών με γονείς.

}  Δημιουργία υπαίθριου ανοικτού γυμναστηρίου στη Νέα Πεντέλη και στην Πεντέλη

}  Στοχεύομε τη λειτουργία δύο νέων παιδικών σταθμών στα Μελίσσια, ένα στη Νέα Πεντέλη και ένα στην Πεντέλη

}  Προβλέπουμε λειτουργία κέντρου νεότητας στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δρομολογούμε τη δημιουργία πάρκου νεολαίας  με αθλητικές εγκαταστάσεις ειδικά για νέους (skateboard park, bmx park, τείχος αναρρίχησης).

}  Προβλέπουμε μελέτη ασφαλούς πρόσβασης για άτομα με αναπηρία σε όλα τα δημοτικά κτίρια, σε πάρκα, πλατείες, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους και σε διαδρομές περιπάτου.

 

 

Β. Δίκτυο κοινωνικής προστασίας για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη δικτύου κοινωνικής προστασίας και συνοχής που θα αφορά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αναλυτικά για κάθε ομάδα προβλέπουμε:

Απόρους: Υπηρεσίες κοινωνικού Παντοπωλείου, κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), κοινωνικού φροντιστηρίου, σίτιση μαθητών άπορων οικογενειών, παροχή δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, δωρεάν παροχή υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι, μέτρα για άπορες οικογένειες που έχει υποστεί διακοπή ρεύματος.

Άνεργους: Υπηρεσίες κοινωνικού Φαρμακείου, Δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), κοινωνικού φροντιστηρίου, παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, δωρεάν παροχή υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι,

Επιπλέον καθιερώνουμε πρόγραμμα κατάρτισης – απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δημοτικές υπηρεσίες για νέους ανέργους, υπογραφή κοινωνικού συμφώνου μεταξύ δήμου και επαγγελματιών – εμπορικού συλλόγου για παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργους δημότες και on line διασύνδεση των τοπικών ανέργων με τοπικούς επιχειρηματίες για κάλυψη κενών θέσεων από αυτούς

Μαθητές: Υπηρεσίες δημοτικού Ιατρείου (επί πλέον παροχή δωρεάν ιατρικών βεβαιώσεων και δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, ενίσχυση υπηρεσίας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δωρεάν υπηρεσίες κατασκήνωσης (για παιδιά μέχρι 14 ετών), καθιέρωση επαγγελματικού και αθλητικού προσανατολισμού, κάλυψη κόστους τραπεζοκόμων στα δημοτικά σχολεία, θέσπιση ειδικών δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σημαντική μείωση τιμήματος υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι, τοπικό λεωφορείο μεταφοράς μαθητών

Φοιτητές: Παροχή μιας δωρεάν πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας του Δήμου, υπηρεσίες ECDL, λεωφορειακή γραμμή για Πανεπιστημιούπολη.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας: Μηδενικά τροφεία για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ, μείωση κατά 25% σε όλες τις άλλες κατηγορίες, απογευματινή λειτουργία ενός παιδικού σταθμού στην πόλη, λεωφορείο για όλα τα παιδιά των παιδικών σταθμών,

Τρίτη ηλικία: Ενίσχυση των δράσεων του ΚΑΠΗ, κατάργηση συνδρομής, δωρεάν μονοήμερες εκδρομές και μετακινήσεις σε πολυήμερες εκδρομές, ουσιαστική ενίσχυση υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι με παροχές υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), υπηρεσίες τηλεϊατρικής, υπηρεσίες διοικητικής βοήθειας, δωρεάν προγράμματα αθλητισμού – πολιτισμού – εργοθεραπείας φυσικοθεραπείας.

Άτομα με αναπηρίες ή ειδικές ανάγκες: Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης, δωρεάν προγράμματα αθλητισμού – πολιτισμού, υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου (επί πλέον δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος), υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας στο σπίτι, υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

 

Γ. Σύμφωνα στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Θα προχωρήσουμε σε υπογραφή των ακόλουθων συμφώνων στήριξης για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

  1. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης για άπορους, άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ Δήμου και αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, ωδείων, φροντιστηρίων. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών σε άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
  2. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης για άπορους, άνεργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μεταξύ Δήμου και εμπορικού συλλόγου. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την όσο το δυνατό πιο προσιτή παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών με σημαντικές εκπτώσεις σε άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Να καθιερώσουμε δημοτικά τέλη με κοινωνικό προσανατολισμό. Απαλλαγή δημοτικών τελών για άπορους, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους. Μείωση δημοτικών τελών κατά 50% για τρίτεκνους.

 

 

Δ. Οριζόντιες δράσεις για το σύνολο του υπόλοιπου πληθυσμού

Οι οικονομικές συνθήκες σήμερα δημιουργούν πολλές φορές την αδυναμία στους πολίτες να καταβάλλουν το τίμημα για απλές παροχές υπηρεσίες του Δήμου στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Έτσι για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας προβλέπουμε:

  • Επαναφορά του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας πρόληψης υγείας η οποία μελλοντικά έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

  • Ενιαία τιμή για κάθε αθλητική και πολιτιστική δράση, ύψους 10 ευρώ το μήνα και διαμόρφωση προγραμμάτων άθλησης και αθλητισμού για το σύνολο των κατοίκων της πόλης μας.

 

  • Δημιουργία ισχυρού τομέα ψυχικής στήριξης, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και σε ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά, τρίτη ηλικία, μονογονεακές οικογένειες, συμβουλευτική γονέων, συμβουλευτική για εξαρτήσεις, ομάδες εφήβων κ.α.
  • Λειτουργία κέντρου άμεσης βοήθειας για ζητήματα ιατρικής φύσεως, σε συνδυασμό με 24ωρη γραμμή για θέματα εξαρτήσεων, ψυχικής στήριξη κ.α.