Ελεύθεροι χώροι

Μεγάλοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου, διαμόρφωση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων

Στόχος της δημοτικής μας αρχής είναι να αφήσουμε πίσω το τέλμα και την αδράνεια των εννέα ετών στο θέμα όλων των μεγάλων και μικρών ελεύθερων, κοινόχρηστων και δασικών εκτάσεων του Δήμου μας.

Δασικές εκτάσεις Παπαδημητρίου – ΝΙΕΘ – Εξοχές Χωροφυλακής.

Για κάθε ένα από αυτούς τους χώρους η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ με τα στελέχη της, έχει σχεδιάσει την απόκτησή τους από τον Δήμο ως εξής:

  • Για το χώρο του Παπαδημητρίου, σε εφαρμογή του ΠΔ, η απόκτηση του δασικού χώρου και η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης της έκτασης του δασικού χώρου των 80 στρεμμάτων με απολύτως προσιτό τίμημα που θα πληρώσει ο Δήμος.
  • Για το χώρο των Εξοχών Χωροφυλακής, η Δήμητρα Κεχαγιά μετά από συνάντησή της με στελέχη του σημερινού ιδιοκτήτη που είναι ο ΕΦΚΑ, διαπίστωσε ότι είναι εφικτή και προσιτή για τα δεδομένα του Δήμου η αγορά του δασικού χώρου των 40 στρεμμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας με τον ΕΦΚΑ, θα προχωρήσουμε σε απαλλοτριωτική διαδικασία για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης.
  • Για το χώρο του ΝΙΕΘ, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, όπως φάνηκε από τη συνάντηση της Δήμητρας Κεχαγιά με στελέχη του ΕΦΚΑ, σημερινού ιδιοκτήτη του χώρου, ώστε ο δασικός χώρος έκτασης 80 περίπου στρεμμάτων να έλθει στην ιδιοκτησία ή στη διαχείριση του Δήμου. Παράλληλα πρέπει να ζητηθεί ο χαρακτηρισμός της έκτασης του δάσους από το Δασαρχείο.

Τελικός στόχος μας είναι στο τέλος της τετραετίας να έχουμε δημιουργήσει το μεγάλο άλσος των Μελισσίων συνολικής έκτασης περίπου 200 στρέμματα και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον ενιαίο δασικό χώρο, την προστασία του χώρου από το Δήμο και την αναβάθμισή του σύμφωνα με τις οδηγίες των δασικών υπηρεσιών, ώστε να διαμορφωθεί σε ένα πραγματικό πνεύμονα πρασίνου και δασικής αναψυχής.

Δασικός χώρος 18 στρεμμάτων περίπου κάτω από το Αμαλία Φλέμιγκ στα Μελίσσια

Με την αναθεώρηση σχεδίου των Μελισσίων, ο χώρος αυτός θα κατοχυρωθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και να διασφαλιστεί οριστικά ο δασικός του χαρακτήρας.  Σε δεύτερη φάση μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο χώρος αυτός θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Δασικός χώρος 16 στρεμμάτων στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη Νέα Πεντέλη

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ δεσμεύεται για τη διατήρηση του χώρου πρασίνου των 16 στρεμμάτων στο λόφο του Προφήτη Ηλία στη Νέα Πεντέλη, που η δημοτική αρχή με τις ενέργειές της προσπαθεί να αποχαρακτηρίσει για όφελος πολιτικών της φίλων. Για το χώρα αυτό θα υπάρξει η δικαστική διαδικασία για την απόκτησή του με χαμηλό τίμημα, λόγω του δασικού της χαρακτήρα.

Δασικός χώρος 40 στρεμμάτων στις κατασκηνώσεις στη Νέα Πεντέλη

Ο χώρος αυτός είναι δασικός, ιδιοκτησίας του Δήμου Βύρωνα. Σε συνεννόηση με το Δήμο Βύρωνα, ο χώρος αυτός πρέπει να περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πεντέλης. Σχετικές συνεννοήσεις έχουν γίνει από τη Δήμητρα Κεχαγιά και υπάρχει ήδη ένα κοινό πλαίσιο για το σκοπό αυτό. Ο χώρος αυτός είναι δασικός και στόχος μας να χρησιμοποιηθεί με έμφαση σε δράσεις νεολαίας, πολιτισμού, αθλητισμού και δασικής αναψυχής. Σε συνεργασία με το δασαρχείο Πεντέλης, είναι δυνατή η δημιουργία εκεί του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Πεντέλης, που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή.

Δάσος Αγίου Σεραφείμ στην Πεντέλη

Ο δασικός αυτός χώρος πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο και να αποτελέσει ένα δασικό χώρο αναψυχής εντός του αστικού ιστού, με έμφαση σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, σύμφωνα με ολοκληρωμένη μελέτη προστασίας και χρήσης του χώρου.

Πρώην μεγάλοι κατασκηνωτικοί χώροι στην Πεντέλη

Σήμερα υπάρχουν στην Πεντέλη πέντε (5) μεγάλοι πρώην κατασκηνωτικοί χώροι (Αρτεργατών, Υπουργείου Παιδείας, Αγροτικής Τράπεζας, Υπουργείου Υγείας και ΠΙΚΠΑ) συνολικής έκτασης 100 στρεμμάτων περίπου, που είχαν παραχωρηθεί για ανάγκες δημιουργίας κατασκηνώσεων. Ο σκοπός παραχώρησης σήμερα δεν έχει νόημα και δυστυχώς πλέον αυτοί οι χώροι είναι σε πλήρη εγκατάλειψη, χωρίς να είναι κοινωνικά χρήσιμοι, ενώ παράλληλα αποτελούν εστίες μόλυνσης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, με σοβαρότατο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Μεγάλος μας στόχος μας είναι να περιέλθουν σταδιακά στην ιδιοκτησία του Δήμου, ώστε να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου, δασικής αναψυχής, ήπιων υπαίθριων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού.

Λόφος μικρής Καλλιθέας στην Πεντέλη

Αποτελεί μοναδικό χώρο πρασίνου για την περιοχή, που μαζί με το γειτονικό χώρο του πρώην αναμορφωτηρίου Πεντέλης, μπορούν να αποτελέσουν πράσινη όαση δασικής αναψυχής συνολικής έκτασης 60 στεμμάτων. Βασικός μας στόχος να περιέλθουν αυτές οι δασικές εκτάσεις στο Δήμο και να πάψει οριστικά η διεκδίκησή του από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, συνεταιρισμούς.

Κοινόχρηστος χώρος 16 στρεμμάτων μεταξύ Μελισσίων και Νέας Πεντέλης

Έχουμε μελετήσει και σχεδιάσει τις διαδικασίες απόκτησης του χώρου των 16 στρεμμάτων στα σύνορα Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (μεταξύ των οδών Σαλαμίνος, Θεμιστοκλέους, 25ης Μαρτίου),  ώστε τελικά να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αστικό πάρκο.

Παραρεμάτιες περιοχές σε όλο το Δήμο

Μηδενικό είναι το έργο της Δημοτικής αρχής και σε αυτό το επίπεδο. Σε πρώτη φάση απαιτείται η απόλυτη οριοθέτηση των ρεμάτων. Στη συνέχεια η αποβολή όλων όσων έχουν παράνομα κάνει οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στα ρέματα. Τέλος η ανάπλαση μέρους αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η χλωρίδα και η πανίδα τους, να καθαριστούν για να επιτελέσουν το φυσικό τους ρόλο, αλλά και να γίνουν χώροι περιπάτου για τους δημότες, είναι στο σχέδιο της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Λοιποί χώροι

Θα προχωρήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο Δήμος μας να αποκτήσει τους θεσμοθετημένους από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστους χώρους. Οι σχετικές διαδικασίες στα Μελίσσια και στη Νέα Πεντέλη, έχουν σταματήσει το 2010, ενώ στην Πεντέλη επικρατεί η απόλυτη αδράνεια. Αυτοί οι χώροι είναι στα Μελίσσια η πλατεία 28ης Οκτωβρίου, η πλατεία Πόγκα, ο κοινόχρηστος χώρος επί της 17ης Νοέμβρη, ο κοινόχρηστος χώρος στην είσοδο του πρώην νοσοκομείου Μπόμπολα. Στην Πεντέλη ακολουθούμε την ίδια στόχευση, με πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία της Πλατεία Χαραυγής.

Προχωρούμε στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης με διανοίξεις οδών στα σημεία απαιτείται. Οι σχετικές πράξεις αναλογισμού παραμένουν σε ακινησία από το 2010.

Σταδιακή διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών ιδιοκτησίας του Δήμου μας που χρειάζονται αναβάθμιση. Προτεραιότητα η πλατεία στο Μορτερό στην οδό Έλλης, ο χώρος του τάφου της Δούκισσας Πλακεντίας.

Σταδιακή ανάπλαση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου μας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Οριοθέτηση ορίων Δήμου

Τέλος θα ανοίξουμε το θέμα των ορίων του Δήμου μας. Είναι απαράδεκτο σήμερα να μην υπάρχει οριοθέτηση των ορίων του Δήμου μας, κυρίως με το Δήμο του Γέρακα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους της Νταού Πεντέλης, να αποφασίσουν σε ποιο Δήμο επιθυμούν να είναι δημότες, σε αυτόν της Ραφήνας ή σε αυτόν της Πεντέλης. Επίσης ανάλογα πρέπει να αποφασίσουν και οι κάτοικοι στην περιοχής στο Ντράφι, που δεν ανήκουν στο Δήμο μας. Τολμάμε να θίξουμε δύσκολα θέματα, που όμως πρέπει να λήξουν οριστικά ως χρόνιες εκκρεμότητες για το Δήμο μας.