Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ καταδικάζει τα φαινόμενα βανδαλισμού και εκτροπής του ήπιου κλίματος

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ καταγγέλλει απερίφραστα τα φαινόμενα βανδαλισμού εκλογικού κέντρου δημοτικού συνδυασμού, που παρουσιάστηκαν στην πόλη μας σήμερα.

Τέτοια φαινόμενα, στοχεύουν στην διατάραξη του ήπιου προεκλογικού κλίματος που επικρατεί στην πόλη μας και δεν αρμόζουν στον πολιτισμένο τρόπο διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ με την εν γένει παρουσία της συμβάλλει καταλυτικά στη διατήρηση του ήπιου κλίματος που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των επικείμενων εκλογών.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

Comments are closed.