6 ενημερωτικές επιστολές, 11 αναλυτικά σημειώματα, για ισάριθμες κατηγορίες έργων, 12 ηλεκτρονικά αρχεία για τα οικονομικά στοιχεία. Παραθέτουμε τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρη και υποδειγματική ενημέρωση που είχε η κ. Κοσμοπούλου από τη δημοτική αρχή της κ. Δήμητρας Κεχαγιά

Η κ. Κοσμοπούλου με ανάρτηση της στις 31/12, αναφέρει ότι δεν έλαβε επαρκή ενημέρωση, δεν έλαβε ενημέρωση για τα έργα, δεν έλαβε ενημέρωση για εκκρεμότητες.

Δίνουμε στη δημοσιότητα τα ακόλουθα έξι έγγραφα:

1. Διαβιβαστικό επιστολής που έλαβε στις 15/11/2023 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η κ. Κοσμοπούλου, από την διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου , που περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία που ζήτησε εγγράφως, συνολικά 12 ηλεκτρονικά αρχεία. (Δείτε την εδώ)

2. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου στις 6/12, για τα τέλη καθαριότητας, στην οποία ενημερώνεται η νέα διοίκηση και για τη λήξη των σχετικών συμβάσεων καθαριότητας. (Δείτε εδώ και εδώ)

3. Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου στις 14/12, με την οποία απαντήθηκαν μια σειρά από ερωτήματα που είχε θέσει. (Δείτε εδώ και εδώ)

4. Επιστολή του Γενικό Γραμματέα του Δήμου στις 22/12, με την γίνεται εκτενής ενημέρωση για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. (Δείτε εδώ και εδώ)

5. Αναλυτικά σημειώματα που έλαβε η κα Κοσμοπούλου από την πρώην Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά στις 31/12/2023 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, (Δείτε εδώ, εδώ και εδώ) 11 συνολικά ένα για κάθε κατηγορία έργων, που το κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για κάθε έργο ή μελέτη από τα συνολικά 165 που έχουν ολοκληρωθεί, υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί από τη Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά.

Αναλυτικά:

6. Επιστολή της Δήμητρας Κεχαγιά στις 31/12/2023, που την ενημέρωνε υπεύθυνα για τις τελευταίες κύριες εκκρεμότητες. (Δείτε εδώ)

Επίσης αναφέρουμε ότι έγιναν πέντε συναντήσεις της κ. Κοσμοπούλου με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου από 20/11 μέχρι 4/12/2023, στις οποίες είχε πλήρη άνεση να ενημερωθεί και να ζητήσει στοιχεία.

Η παράδοση και η ενημέρωση έγινε υποδειγματικά, όπως θεσμικά αρμόζει και η νέα δημοτική αρχή έλαβε πληρέστατη ενημέρωση για τα πάντα, ώστε οι δημοτικές υποθέσεις να προχωρήσουν ομαλά προς όφελος του Δήμου και των πολιτών.

Είναι προφανές ότι έχουμε πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την πλευρά της κ. Κοσμοπούλου.

 

Comments are closed.