Πεντελικό

H ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ υιοθετεί πλήρως την επικαιροποιημένη μελέτη του τοπικού αναπτυξιακού του Πεντελικού που είχε συνταχθεί το 1998 από το Σύνδεσμο των 21 ΟΤΑ. Στόχος είναι να αποτελέσει το νέο οδικό χάρτη του Πεντελικού και εντός του 2014 να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΕΚΑ ώστε να ανοίξει το δρόμος για την υλοποίηση των όσων προβλέπει το Π.Δ. προστασίας του Πεντελικού.

Δείτε την μελέτη εδώ.