Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου για την οργάνωση της εκδήλωσης: “Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο”

safeinternet

Στην εποχή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ως πολίτες, χρήστες του διαδικτύου και γονείς παιδιών που κοινωνικοποιούνται και μέσα από το internet, πως θα διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον πλοήγησης.

Η επικινδυνότητα των θεμάτων αυτών, απαιτούν μια ολοκληρωμένη και συλλογική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο έχει προεκτάσεις μέχρι και σε περιπτώσεις ενδοσχολικής βίας, από όλους τους φορείς της κοινωνίας μας, κάτι το οποίο καλούμε τη δημοτική αρχή να πράξει.

Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση του Δήμου με θέμα: “Κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο”, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πρέπει να μείνει μόνο εκεί. Ανάλογες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες και πρέπει να συνεχιστούν προγραμματισμένα, προς όφελος πολιτών, παιδιών και οικογενειών.

Είμαστε διατεθειμένοι σε ότι μας αφορά να συμμετάσχουμε σε μια ειδική ομάδα του Δήμου, που θα προτείνει ολοκληρωμένες μεθόδους συστηματικής αντιμετώπισης των θεμάτων της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και της ενδοσχολικής βίας.

Ως Συνδυασμός από το 2011 έχουμε πραγματοποιήσει αντίστοιχη εκδήλωση με θέμα: “Η βία στα σχολεία” στην οποία παρουσιάστηκε μια σχετική έρευνα, η οποία είναι στη διάθεση του Δήμου για μελέτη.

Comments are closed.