Τριάντα νυν και πρώην αιρετοί δηλώνουν παρόντες στις προσεχείς δημοτικές εκλογές

Penteli-3Τριάντα νυν και πρώην αιρετοί του Δήμου Πεντέλης και των πρώην Δήμων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης με κοινή ανοικτή επιστολή τους προς τους κατοίκους του Δήμου Πεντέλης, δηλώνουν παρόντες στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, μέσα από τη νέα μεγάλη αυτοδιοικητική δημοτική κίνηση που δημιουργείται, με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Μελισσίων Μανώλη Γραφάκο.

Στην επιστολή διαπιστώνεται η ανυπαρξία της σημερινής δημοτικής αρχής και η ανάγκη αντικατάστασής της από μια νέα μεγάλη δημοτική κίνηση που θα συμμετέχουν αιρετοί, πρώην αιρετοί και πολίτες, που μπορούν να προσφέρουν στα κοινά.

Στην επιστολή καταγράφονται αναλυτικά οι αρχές και οι συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να έχει η νέα Δημοτική κίνηση. Οι τέσσερεις άξονες προτεραιότητας που τίθενται είναι: α) οι μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και έχουν τελματώσει την τελευταία τριετία, β) η στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, γ) η καθημερινή λειτουργιά και κυκλοφορία στην πόλη και δ) η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επιστολή προς τους κατοίκους της πόλης, που ουσιαστικά θα αποτελέσει την ιδρυτική διακήρυξη της νέας δημοτικής παράταξης, έχει ως εξής:

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 30 ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

 

Οκτώβριος 2013

Αγαπητοί συμπολίτες

Το Μάιο του 2014 θα εκλεγεί η νέα Δημοτική Αρχή της πόλης μας για την περίοδο 2014 -2019. Η σοβαρότητα αυτής της εκλογής είναι προφανής. Η νέα δημοτική περίοδος θα κληρονομήσει συσσωρευμένα προβλήματα από τη βαθιά οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας και αυτό δημιουργεί την υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να σταθεί ουσιαστικά και χωρίς επικοινωνιακές υπερβολές, δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη.

Στα τρία χρόνια της σημερινής δημοτικής αρχής, πρυτάνευσε η προχειρότητα, η πρόταξη του προσωπικού συμφέροντος έναντι του κοινωνικού, η πατερναλιστική και αναχρονιστική προσέγγιση στη λειτουργία των υπηρεσιών και η ανικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης ακόμα και των πιο απλών καταστάσεων.

Στη νέα δημοτική περίοδο πρέπει να προωθηθούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια όλα τα μεγάλα θέματα της πόλης που η αδράνεια της δημοτικής αρχής Στεργίου τα έχει τελματώσει εδώ και τρία χρόνια. Πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής στην πόλη. Πρέπει να προωθηθούν οι διαδικασίες άντλησης και αξιοποίησης πόρων για δημιουργία υποδομών στην πόλη, δεδομένου ότι τρία χρόνια η σημερινή δημοτική αρχή δεν κατάφερε να διεκδικήσει και να αντλήσει ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ και τα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα της πολιτείας ή της περιφέρειας.

Όλοι εμείς, αιρετοί και πρώην αιρετοί του Δήμου Πεντέλης, έχοντας σημαντική εμπειρία στις δημοτικές υποθέσεις και αντιλαμβανόμενοι ότι άλλα πέντε χρόνια αδράνειας και στασιμότητας θα είναι καταστροφικά για την πόλη μας, ενώνουμε σήμερα τις δυνάμεις μας πάνω στις ακόλουθες συγκεκριμένες αρχές και άξονες δημοτικής δράσης που πιστεύουμε ότι πρέπει να υιοθετήσεις και να πραγματοποιήσει η νέα Δημοτική Αρχή. Δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι θα εργαστούμε μεθοδικά και αποφασιστικά για την υλοποίηση των στόχων που θέτουμε για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την πόλη μας, για όλους του συμπολίτες μας.

 

1ος άξονας Δράσης: Μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις – ελεύθεροι, κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και δασικοί χώροι

Την τελευταία τριετία δεν έγινε απολύτως τίποτε σε ότι αφορά τα μεγάλα ζητήματα πολεοδομικού χαρακτήρα. Όλα τα θέματα τελμάτωσαν και παρέμειναν στάσιμα.

Κεντρική στόχευση της ερχόμενης πενταετίας πρέπει να είναι η σταδιακή προώθηση και επίλυση αυτών των θεμάτων. Για το σύνολο του Δήμου ιεραρχούμε ως σημαντικότερα τα ακόλουθα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:

Α. Ζητήματα που μπορούν και πρέπει να ολοκληρωθούν την επόμενη πενταετία

1.1. Οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Πεντελικού με την εφαρμογή του Ν.1811/88, ώστε να κατοχυρωθούν οι δημόσιες δασικές εκτάσεις στο Πεντελικό. Ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών, ώστε αυτοί πλέον να μην συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο οικοπεδοποίησης του ορεινού και ημιορεινού Πεντελικού όγκου (βουνού).

1.2. Δημιουργία ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για το σύνολο της πόλης μας που θα διαμορφωθεί με την αναθεώρηση των ΓΠΣ των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης και τη σύνταξη ΓΠΣ για την Πεντέλη που δεν έχει.

1.3. Άμεση προώθηση των επεκτάσεων σχεδίου πόλης στην 3η και 4η γειτονιά στα Μελίσσια, στην περιοχή της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη και στις δομημένες περιοχές, πατροπαράδοτους οικισμούς της Πεντέλης που είναι εκτός σχεδίου. Αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη δεδομένου ότι ο Δήμος θα αποκτήσει οικόπεδα με τα οποία μπορέσει να καλύψει βασικές του ανάγκες για κοινωνικές υποδομές.

1.4. Προώθηση – οριστικοποίηση της Αναθεώρησης Σχεδίου της πόλης των Μελισσίων. Η μελέτη Αναθεώρησης Σχεδίου των Μελισσίων που είχε εκπονήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή των Μελισσίων, πρέπει να προωθηθεί ως έχει, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει στα Μελίσσια να διασφαλίσουν όλους τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, χώρους στάθμευσης και πρασίνου για την εύρυθμη και φιλική στους συμπολίτες μας λειτουργία της πόλης. Παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, προς μια κατεύθυνση ηπιότερων χρήσεων.

1.5. Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης της Νέας Πεντέλης με κύριο στόχο την οριστική διασφάλιση απαραίτητων χώρων για το σύνολο των απαιτούμενων κοινωνικών υποδομών της περιοχής.

1.6. Προστασία των παραρεμάτιων περιοχών του Δήμου με επίλυση του ζητήματος των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών που προκύπτουν βάσει του Π.Δ. προστασίας του ρέματος και αντιμετώπιση ορισμένων αδικιών στις χρήσεις γης στις περιοχές Αγίου Σίλα στη Νέα Πεντέλη και Λεωφ. Πηγής στα Μελίσσια. Δημιουργία χώρων περιπάτου στις παραρεμάτιες περιοχές της Πεντέλης και ανάδειξη του παραρεμάτιου χώρου της Νέας Πεντέλης με την απομάκρυνση των οχημάτων του Δήμου από τον παραρεμάτιο χώρο, ώστε να διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής. Απομάκρυνση (πρώην) εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ από παραρεμάτια περιοχή Νέας Πεντέλης.

1.7. Επίλυση των θεμάτων χαρακτηρισμού δασικότητας χώρων, μέσα από τη διαδικασία των δασικών χαρτών που έχει ξεκινήσει στη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλης και προώθηση σύνταξης και ανάρτησης δασικών χαρτών και για τα Μελίσσια.

1.8. Ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλίας για την επίτευξη νομοθετικής ρύθμισης για τη νομιμοποίηση των δημοτικών κοιμητηρίων Μελισσίων και Πεντέλης.

1.9. Κατοχύρωση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου μας στο Κτηματολόγιο και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες.

1.10. Για το Δάσος Παπαδημητρίου. Άμεση προώθηση της πράξης αναλογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η απαλλοτρίωση του χώρου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόκτηση του χώρου και διαμόρφωσή του σε δασικό πάρκο ανοικτό στους πολίτες, σε συνδυασμό με τους όμορους δασικούς χώρους των εξοχών χωροφυλακής και του ΝΙΕΘ.

1.11. Καλύτερη αξιοποίηση του κατασκηνωτικού χώρου στη Νέα Πεντέλη. Απόκτηση αυτού από το Δήμο Βύρωνα. Δημιουργία πάρκου νεολαίας και χώρου κάλυψης των αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου.

1.12. Διαμόρφωση σε σύγχρονο χώρο δασικής αναψυχής στης δασικής περιοχής όπου είναι εγκατεστημένη η δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στη Νέα Πεντέλη.

1.13. Ρυθμίσεις σχετικά με τα οικοδομικά τετράγωνα γεωργοκτηνοτρόφων στην Πεντέλη. Η επίλυση του ζητήματος αυτού, προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Πεντέλη, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί κεντρική επιλογή για το σύνολο του Δήμου. Έτσι μόνο θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα αυτό.

Β. Ζητήματα για τα οποία πρέπει να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους, αν και ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η επίλυσή τους στην προσεχή πενταετία

1.14. Για το Δάσος εξοχών χωροφυλακής. Απόκτηση και μετατροπή του σε δασικό πάρκο, ανοικτό στους πολίτες, μαζί με τους όμορους δασικούς χώρους Παπαδημητρίου και ΝΙΕΘ.

1.15. Για το ΝΙΕΘ. Αποτελεί κεντρικό χώρο αναφοράς για το Δήμο μας. Στόχος μας οι κτηριακές εγκαταστάσεις να αποτελέσουν δημαρχείο – διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο του Δήμου και ο δασικός χώρος να μετατραπεί σε δασικό πάρκο ανοικτό στους δημότες, μαζί με τους όμορους χώρους Παπαδημητρίου και εξοχών χωροφυλακής.

1.16. Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Θεμιστοκλέους, 25ης Μαρτίου και Σαλαμίνας. Ο.Τ. 74, στα όρια των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης. Απόκτηση του χώρου από το Δήμο και διαμόρφωσή του σε σύγχρονο αστικό πάρκο – κοινόχρηστο χώρο. Η απόκτηση του χώρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την προσεχή πενταετία.

1.17. Γήπεδο Νέας Πεντέλης. Η τοποθέτηση χλοοτάπητα στο σημερινό γήπεδο αποτελεί πρώτη μας επιλογή εφόσον εξασφαλιστεί και η έγκριση των δασικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η προσπάθεια αυτή δεν ευοδωθεί, ο χώρος θα παραμείνει ως έχει και η προσπάθεια θα εστιαστεί στη δημιουργία γηπέδου στο λατομείο Μαλτέζου. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, ο χώρος του σημερινού γηπέδου της Νέας Πεντέλης θα αναμορφωθεί σε χώρο δασικής αναψυχής και άθλησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις του Δασαρχείου.

1.18. Ανάδειξη των δασικών χώρων στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης. Εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών εναρμόνισης των χώρων αυτών στον αστικό ιστό και χρήση τους ως σύγχρονων χώρων δασικής αναψυχής.

1.19. Ανάδειξη παλαιών ανενεργών λατομείων στο Πεντελικό όρος σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας. Ανάδειξη αρχείου Λατομείου, ανάδειξη οδού λιθαγωγίας, δημιουργία μουσείου Πεντελικού στο λατομείο Μουζάκη, δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και άθλησης, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείου Ράϊκου και δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στο λατομείο Μαλτέζου.

1.20. Υλοποίηση του σχεδίου πόλης και στις τρεις δημοτικές κοινότητες με την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών που προβλέπονται από τα σχέδια πόλης.

1.21. Προώθηση των διαδικασιών ώστε η πόλη να αποκτήσει υποδομές που λείπουν σε σχολική στέγη, παιδικούς σταθμούς, κλειστά γυμναστήρια, αθλητικούς χώρους, στέγες ηλικιωμένων.

 

2ος Άξονας Δράσης: Στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων  – Ευρεία κοινωνική ασπίδα για τους πολίτες

Η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά την κοινωνία, ιδιαίτερα τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Κεντρικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης την πενταετία 2014 – 2019, πρέπει να είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της πόλης μας, με προτεραιότητα στη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με πόρους που θα αντληθούν και από τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν την οικονομική δυνατότητα και λειτουργούν στο Δήμο μας.

2.1 Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη δικτύου προστασίας για ανήλικα παιδιά, ανέργους, φοιτητές, ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους. Οι παρεχόμενες σε αυτούς δημοτικές υπηρεσίες στους τομείς κοινωνικής πολιτικής, αθλητισμού και πολιτισμού, θα προσφέρονται δωρεάν.

2.2 Απαραίτητη είναι η λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου με διαφανείς διαδικασίες από το Δήμο εφαρμόζοντας αντικειμενικά κριτήρια πρόσβασης για όσους συμπολίτες έχουν ανάγκη στήριξης. Ανάπτυξη και λειτουργία δημοτικού κοινωνικού φαρμακείου και επαναλειτουργία του δημοτικού ιατρείου.

2.3 Για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες πρέπει να προβλεφθούν προσιτές τιμές πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου.

2.4 Διαμόρφωση συμφώνου συνεργασίας με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής για την ανάπτυξη μαζικών τμημάτων αθλητισμού σε προσιτές τιμές  και ανάπτυξη από το Δήμο συγκεκριμένων μαζικών τμημάτων πολιτισμού για ιδιαίτερα προσιτή διασκέδαση και ψυχαγωγία των πολιτών.

 

3ος Άξονας Δράσης: Λειτουργία  – μετακινήσεις στην πόλη

Χρειάζονται τολμηρές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες καθημερινής ζωής στην πόλη και ειδικότερα την κινητικότητα πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων στην πόλη. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται:

3.1 Μικρές βελτιώσεις στην κυκλοφοριακή μελέτη των Μελισσίων

3.2 Κυκλοφοριακή μελέτη στη Νέα Πεντέλη και σε περιοχές της Πεντέλης με μονοδρομήσεις όπου είναι απαραίτητο.

3.3 Ελεγχόμενη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων.

3.4 Απόκτηση χώρων για δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε κεντρικές περιοχές και κομβικά σημεία της πόλης όπου παρατηρούνται οξύτατα προβλήματα στη στάθμευση των οχημάτων, στην παρακώληση της δημόσιας συγκοινωνίας και στην κινητικότητα των πεζών.

3.5 Επανασχεδιασμός σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, των συγκοινωνιακών γραμμών προς και από την πόλη και συμπληρωματική λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας, των ΑΜΕΑ και των παιδιών.

3.6 Δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων και ασφαλών πεζοδιαβάσεων

3.7 Κατασκευή ποδηλατόδρομου που θα συνδέεται με τον ποδηλατόδρομο Βριλισσίων Κηφισιάς, καθώς και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων για ένωση χώρων συνάθροισης κοινού.

 

4ος Άξονας Δράσης: Αρμονική Ανάπτυξη και Προστασία περιβάλλοντος

4.1 Στο περιβάλλον του Πεντελικού πρέπει, σε συνεργασία με το ΣΠΑΠ και τις δασικές υπηρεσίες, να αναζητηθούν λύσεις και εναλλακτικές μορφές αναδάσωσης με δένδρα παραγωγικά μεγάλης ανθεκτικότητας στην πυρκαγιά, καθώς και τρόποι αξιοποίησης του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα του ορεινού όγκου.

4.2 Προώθηση αρμονικής ανάπτυξης με επίκεντρο την προστασία του φυσικού πλούτου και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου ως χώρου αναψυχής και πολιτισμού.

4.3 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης σε κάθε μορφή βιώσιμης ανάπτυξης που συμβάλλει σε εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Δήμου.

4.4 Ανάδειξη των αστικών και περιαστικών δασών, αλσών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου με σοβαρή αύξηση της βλάστησης σε αυτά.

4.5 Ανάπτυξη ευρύτατου προγράμματος κομποστοποίησης στο σύνολο του Δήμου με χρήση ειδικών κάδων και παράλληλη σοβαρή ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης με στόχο η πόλη να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων της που σήμερα διοχετεύονται στη χωματερή. Επιβάλλεται επίσης η δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην πόλη μας.

4.6 Σοβαρή ενίσχυση οδοκαθαρισμού και σταθερό πρόγραμμα καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

 

Απαιτείται σύγχρονη αντίληψη στη διαχείριση και λειτουργία Δήμου

Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερες, πρέπει να βασίζονται σε μια αναβαθμισμένη λειτουργία του Δήμου με τη χρησιμοποίηση καινοτόμων σύγχρονων οργανωτικών αρχών και λειτουργικών προσεγγίσεων. Πιο συγκεκριμένα:

1. Επιβάλλεται ουσιαστική αποκέντρωση στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, με ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο στα τοπικά συμβούλια, στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής.

2. Δεδομένης της απαγόρευσης προσλήψεων προσωπικού μέχρι το 2016, η αντιμετώπιση νέων αναγκών ή αναγκών που θα προκύψουν από συνταξιοδότηση υπαλλήλων, θα καλυφθούν με συνεργασία τρίτων φορέων.

3. Είναι επιβεβλημένη η ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα δημοτικής δραστηριότητας. Πρέπει να γίνουν κατάλληλες επενδύσεις στον τομέα αυτό, ώστε να επιτευχθεί μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών ο βασικός στόχος της δραστικής απλοποίησης και αυτοματοποίησης βασικών διαδικασιών ώστε να προσφέρονται καλύτερες και πιο γρήγορες υπηρεσίες προς τους Δημότες, σύγχρονη αμφίδρομη επικοινωνία Δημότη – Δήμου και ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων.

4. Προώθηση ριζικών τομών στη λειτουργία του Δήμου με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την επίτευξη μέγιστης δυνατής ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

Ώρα ευθύνης για όλους

Πλέον είναι ώρα ευθύνης για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για αιρετούς και πρώην αιρετούς που έχουν υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση. Το πλήθος, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, το εύρος των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διοικητικών λειτουργιών απαιτούν:

  • Τον τερματισμό των τεχνιτών και άγονων αντιπαραθέσεων των δημοτικών παρατάξεων
  • Τη μέγιστη δυνατή συστράτευση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας στις παραπάνω κατευθύνσεις και δράσεις

Πιστεύοντας, με τα σημερινά δεδομένα, ότι τους πιο πάνω στόχους μπορεί να υπηρετήσει και να φέρει εις πέρας, στο μέγιστο βαθμό, η νέα μεγάλη αυτοδιοικητική κίνηση που δημιουργείται με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Μελισσίων Μανώλη Γραφάκο, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα συμβάλλουμε στο σχεδιασμό και εφαρμογή του προγράμματος της νέας δημοτικής κίνησης, πιστεύοντας ότι οι πλατιές συλλογικές διαδικασίες αποτελούν εχέγγυο αποφυγής λαθών.

Απευθύνουμε ταυτόχρονα ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ σε όσους από τους αιρετούς, πρώην αιρετούς και πολίτες, πιστεύουν ότι απαιτείται ουσιαστική αλλαγή στη διαχείριση και προώθηση των δημοτικών μας υποθέσεων, να ενισχύσουν τη νέα αυτή δημοτική κίνηση καθιστώντας την ικανή να προωθήσει τα πολλά και σοβαρά εκκρεμούντα θέματα της πόλης. Δεν περισσεύει κανένας που συμφωνεί με όσα παραθέσαμε και επιθυμεί να συμβάλλει στην επίλυσή τους.

Η πόλη και τα προβλήματά της δεν αντέχουν νέα πενταετία αδράνειας και στασιμότητας.

Ευθύνη όλων μας είναι ο Δήμος μας να γυρίσει σελίδα, να πάμε μπροστά.

 

Γκατζόλη Ανδρονίκη, τοπική σύμβουλος Μελισσίων

Γραφάκος Μανώλης, πρώην Δήμαρχος Μελισσίων

Δροσάτος Νίκος, τοπικός σύμβουλος Μελισσίων

Κάζος Χρήστος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Μελισσίων

Καλλανιώτης Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης

Καπράλου Δήμητρα, πρώην Δημοτική Σύμβουλος Πεντέλης

Καπράλος Σταμάτης, τοπικός σύμβουλος Πεντέλης

Κεχαγιά Δήμητρα, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Κολαξίδης Αλέξανδρος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Πεντέλης

Κοσμοπούλου Αναστασία, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης

Λάζος Βασίλης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης

Λάσκαρη Μαρία, τοπική σύμβουλος Νέας Πεντέλης

Λίγκας Ευάγγελος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Μελισσίων

Μαργαρίτης Κων/νος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Πεντέλης

Μαρκαντώνη Φωτεινή, πρώην Πρόεδρος ΔΣ Μελισσίων

Μάστορας Σπυρίδων, τοπικός σύμβουλος Νέας Πεντέλης

Μπίγγος Γεώργιος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης

Παναγιωτίδης Χρήστος, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Παππάς Διαμαντής, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Πολίτη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης

Ποποβίδης Χρήστος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Μελισσίων

Ρόρρης Γιάννης, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Ρίζος Κων/νος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Μελισσίων

Σιώμος Βλάσσης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης

Σκαλτσάς Κων/νος, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Σταυρόπουλος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης

Τουγουντζόγλου Γεώργιος, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Φωτόπουλος Ασημάκης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Μελισσίων

Χατζηαδάμ Νίκος, πρώην Αντιδήμαρχος Μελισσίων

Χριστοδουλόπουλος Νίκος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Πεντέλης

 

Comments are closed.