Τα επίσημα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι ο Δήμος Πεντέλης παρουσίασε ετήσιο έλλειμμα 1,2 εκατ. ευρώ το 2013 και ταμείο μόλις 120.000 ευρώ, ως αποτέλεσμα της πολιτικής του κ. Στεργίου να καταργήσει τέλη 500.000 το χρόνο από Τράπεζες και Super Market. Η διοίκηση προσπάθησε συνειδητά να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα καταθέτοντας πλασματικό ισολογισμό, τον οποίο καταψήφισε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

eurosnotes-510x382

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ισολογισμό του Δήμου Πεντέλης το 2013, ανέδειξε την  πολύ κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση προσπάθησε με λογιστικά “τερτίπια” να την καλύψει, αγνοώντας τόσο τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή.

Από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή προκύπτει ότι Δήμος Πεντέλης το 2013 παρουσίασε ετήσιο έλλειμμα 1,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η οικονομική ασφυξία του Δήμου φαίνεται και από το ύψος των διαθεσίμων του, που στις 31/12/2013, ήταν μόλις 120.000 ευρώ.

Η κατάσταση αυτή όπως έχουμε επισημάνει εδώ και τρία χρόνια, οφείλεται στο ότι η διοίκηση Στεργίου κατήργησε τέλη από Τράπεζες και Super Market, ύψους 500.000 ευρώ το χρόνο, με αποτέλεσμα ο Δήμος Πεντέλης από το 2011 να έχει ισόποση μείωση εσόδων κάθε χρόνο.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ζήτησε να τροποποιηθεί ο ισολογισμός σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, κάτι το οποίο η διοίκηση σε έκανε δεκτό και έτσι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ καταψήφισαν τον πλασματικό ισολογισμό που κατέθεσε η διοίκηση.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Comments are closed.