Τέσσερα ερωτήματα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προς της δημοτική αρχή σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΑΘ και τις δικαστικές εκκρεμότητες του Δήμου

Τέσσερα ερωτήματα προς τη Διοίκηση του Δήμου Πεντέλης και τον κ. Στεργίου απηύθυνε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Συγκεκριμένα η ΣΥΜΟΛΙΤΕΙΑ, δια της Επικεφαλής Δημοτικής Συμβούλου Νατάσας Κοσμοπούλου και της Δημοτικής Συμβούλου Γεωργίας Μητροπούλου, κατέθεσε 4 ερωτήματα που αφορούν:

  1. Ερώτημα για τη χρήση των αθλητικών χώρων, με το οποίο ζητά να πληροφορηθεί και να παραλάβει αντίγραφα Καταστατικών και Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Αθλητικών Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην πόλη.  Ακόμη το ποιοι Αθλητικοί Σύλλογοι χρησιμοποιούν τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Πεντέλης, καθώς και το με ποιες αποφάσεις συμβαίνει αυτό, καθώς και το καθεστώς των κυλικείων που λειτουργούν μέσα στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους.
  2. Ερώτημα για τη διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Πλατεία του Αγίου Γεωργίου Μελισσίων, με το οποίο ζητά να της γνωστοποιηθεί πόσες και ποιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και ποιο το αναλυτικό κόστος αυτών.
  3. Ερώτημα για τις δικαστικές εκκρεμότητες του Δήμου Πεντέλης, με το οποίο ζητά ενημέρωση από την νομική υπηρεσία, καθώς και αντίγραφα από την αγωγή που άσκησε ο Δήμος Πεντέλης εναντίον του κράτους της Τουρκίας και την δικαστική απόφαση εάν αυτή έχει εκδοθεί. Επίσης ζητά φωτοτυπικά αντίγραφα της αγωγής που άσκησε ο Δήμος Πεντέλης εναντίον του Συλλόγου της Παλαιάς Πεντέλης προκειμένου για την υδροδότηση της περιοχής του Αγίου Δημητρίου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εκδίκασης, καθώς και την σχετική έκθεση του ΣΕΕΔΔ.
  4. Ερώτημα αναφορικά με τα μουσικά όργανα που έχει στην ιδιοκτησία και χρήση του ο ΟΠΑΘ, με το οποίο ζητά αντίγραφο από το βιβλίο παγίων στο οποίο να φαίνονται τα μουσικά όργανα που ανήκουν στον ΟΠΑΘ καθώς και τα παραχωρηθέντα από τον μαέστρο. Επιπλέον ζητά αντίγραφα της πρότασης δωρεάς των μουσικών οργάνων από τον μαέστρο και την συνακόλουθη απόφαση αποδοχής αυτών από το συμβούλιο του ΟΠΑΘ.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Comments are closed.