Σχολεία – Νεολαία

Σχολεία και δράσεις για τους νέους μας

Αρχικά σημειώνουμε τη έλλειψη σχολικών υποδομών στο Δήμο μας, όπου αναφορά κάνουμε στο δεύτερο άξονα του προγράμματός μας που αφορά το μέλλον της πόλης και τις υποδομές. Για τους νέους της πόλη μας τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εμείς στοχεύουμε να υλοποιήσουμε τα ακόλουθα:

  • Μέσα από προγραμματική σύμβαση με την ΚΤΥΠ να αναβαθμίσουμε σταδιακά τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων των σχολείων.
  • Σταδιακή εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία, με στόχο να καλυφθούν όλες οι αίθουσες την επόμενη τετραετία.
  • Αναβάθμιση των αύλειων χώρων των σχολείων, ώστε να μετατρέπονται όλο το χρόνο σε χώρους φιλικούς στα παιδιά για αθλητικό παιχνίδι.

Για τους μαθητέςκαθιερώνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό, κάλυψη αναγκών στα ολοήμερα σχολεία, θέσπιση ειδικών δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σημαντική μείωση τιμήματος υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι.

Για τους φοιτητές δημιουργούμε ειδικά πρόγραμμα, πρακτικής άσκησης, καθώς και κατάρτισης – απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις υπηρεσίες του Δήμου για νέους κάτω των 30 ετών.

  • Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, παρέχουμε νέες δεξιότητες σε νέους που σχετίζονται με την τεχνολογία, καθώς και λοιπών πολιτιστικών δράσεων που θα επιλέξουν τα ίδια τα παιδιά.
  • Στην περιοχή της Πεντέλης δημιουργήσουμε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
  • Προσφέρουμε σταδιακά ελεύθερο internetσε κεντρικά σημεία της πόλης.