Συνεχής η δραστηριότητα και οι παρεμβάσεις της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για το Ο.Τ. 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων που στοχεύουν να διατηρηθεί ο σχολικός χώρος. Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ζητά σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και επίσημη και σε βάθος ενημέρωση για τις ενέργειες της διοίκησης του Δήμου

6oDimot19

Η αδράνεια της δημοτικής αρχής που οδήγησε σε αρνητική για το Δήμο γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ σχετικά με το Ο.Τ. 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων, αναγκάζει τα στελέχη της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στα πλαίσια του θεσμικού τους ρόλου να έχουν διαρκή δραστηριότητα γύρω από το θέμα, με ένα και μόνο στόχο: Τη διατήρηση και την απόκτηση του σχολικού αυτού χώρου από το Δήμο, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

Σε συνέχεια των σχετικών πρωτοβουλιών της, η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ζήτησε εγγράφως από τη δημοτική αρχή τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα, καθώς και ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά το Δήμου, “ενέργειες” που δυστυχώς είχαν αρνητικό αποτέλεσμα.

Το ερώτημα που κατέθεσε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ προς τη δημοτική αρχή έχει ως εξής:

“Σχετικά με το Ο.Τ. 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων, προκειμένου να ενημερωθούμε πληρέστερα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μας, αιτούμεθα να μας απαντήσετε εγγράφως στα εξής:

  • Τι ενέργειες έκανε ο Δήμος μετά την 14/11/2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ  403 Α.Α.Π. προκειμένου να προχωρήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία η απαλλοτρίωση του χώρου;
  • Να μας χορηγήσετε την αλληλογραφία που έχει κάνει ο Δήμος με τις αρμόδιες αρχές και το ΣΥΠΟΘΑ από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω ΦΕΚ μέχρι σήμερα;
  • Έχει μελετήσει ο Δήμος τη νομιμότητα των ενεργειών των ιδιοκτητών που έχουν γίνει και κατέληξαν στη γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ της 25/9/2014 και έχει εξετάσει το σύννομο των ενεργειών αυτών σε σχέση με την ισχύουσα και συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία;
  • Ποιος παραστάθηκε και με ποιες προτάσεις για λογαριασμό του Δήμου στη συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ στις 25/9/2014;

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι η εξέλιξη με τη γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ της 25/9/2014, δημιουργεί αρνητικά δεδομένα για το Δήμο και προκειμένου ο Δήμος να προλάβει να αντιδράσει και να κάνει ενέργειες μέσα στο πιεστικό χρονικό περιθώριο που διαθέτει, πρέπει να ενεργήσει άμεσα, συντονισμένα και συντεταγμένα μέσα από σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του και λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην οριστική επίλυση του ζητήματος και στην απόκτηση του χώρου, στόχος που παρά την τελευταία εξέλιξη, παραμένει εφικτός αν υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση. Η προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί.”

Είναι εμφανές ότι η παρούσα δημοτική αρχή δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στα καθήκοντά της και η αδράνειά της πάνω σε θέματα ελευθέρων, κοινωφελών και δασικών χώρων λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ οφείλει, τιμώντας το θεσμικό της ρόλο, να προλαμβάνει αρνητικές εξελίξεις για το Δήμο, να δρα και να προτείνει λύσεις στα θέματα αυτά, κάτι κάνει και για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Επαναλαμβάνουμε ξανά με έμφαση ότι η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ για όλα τα θέματα των ελευθέρων, κοινωφελών και δασικών χώρων, μέσα από την ισχυρή ομάδα πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων που διαθέτει, θα παρεμβαίνει με στόχο την να μη χάσει η πόλη και οι πολίτες της κανένα κοινόχρηστο, κοινωφελή, ελεύθερο και δασικό χώρο τα επόμενα πέντε χρόνια.

 

Από το γραφείο τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

 

Comments are closed.