ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Σύγχρονος τρόπος και νέο μοντέλο διοίκησης της για το Δήμο Πεντέλης που πετυχαίνει εξοικονόμηση δαπανών, καλύτερο έλεγχο, αποκέντρωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας

IMG_0178

Το μοντέλο διοίκησης που θα εφαρμόσει η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ως δημοτική αρχή, παρουσίασαν σε Συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στα γραφεία της, ο Μανώλης Γραφάκος και ο Γιώργος Καρβουνάκης, παρουσία Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων, καθώς και στελεχών του Συνδυασμού.

Ο κ. Μανώλης Γραφάκος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των αλλαγών του τροπου διοίκησης του Δήμου, που έχει συμφωνηθεί από το σύνολο των στελεχών της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, το οποίο είναι:

Α. Δημοτικό συμβούλιο κύρους με αρμοδιότητες χάραξης πολιτικής στην πόλη, ενίσχυση της αποκέντρωσης με μεταφορά σοβαρών αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό στα Τοπικά Συμβούλια (παρέδωσε συγκεκριμένο κείμενο αναλυτικό προτάσεων)

Β. Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Δήμο και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους και του προσωπικού τους στο Δήμο.  Λειτουργία μιας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου.

Γ. Μείωση διευθύνσεων του Δήμου και οριζόντια λειτουργία του

 

Στη συνέχεια ο κ. Γιώργος Καρβουνάκης τεκμηρίωσε την ανάγκη κατάργησης των ΝΠΔΔ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους και του προσωπικού τους στο Δήμο, ενώ σημείωσε ότι η λειτουργία μιας Κοινωφελούς Επιχείρησης θα αυξήσει την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα τα δημοτικού μηχανισμού.

Εξειδίκευσε επίσης τους τομείς στους οποίους η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ προτείνει αλλαγές στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου, με στόχο τη μείωση του λειτουργικό κόστους του Δήμου, στην καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Συγκεκριμένα, προτείνονται:

  • Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου με μείωση και ενοποίηση Δ/νσεων και Υπηρεσιών του Δήμου, για εξοικονόμηση πόρων και για καλύτερο συντονισμό
  • Λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε ενιαία οριζόντια βάση στο σύνολο του Δήμου και όχι ξεχωριστά σε κάθε δημοτική κοινότητα.
  • Θέσπιση ενιαίων κανονισμών λειτουργίας υπηρεσιών για το σύνολο του Δήμου (π.χ. καθαριότητα, κοιμητήρια κλπ)
  • Ορισμός αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων με οριζόντιες και μόνο αρμοδιότητες, χωρίς αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα

 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι Τοπικοί Σύμβουλοι Νέας Πεντέλης Μαρία Λάσκαρη και Μελισσίων Νίκος Δροσάτος, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη αναβάθμισης των τοπικών συμβουλίων και την εκχώρηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων σε αυτά, ώστε να ξεφύγουν από την υποβάθμιση και το διακοσμητικό χαρακτήρα που τους έχει προσδώσει η σημερινή διοίκηση.  Επεσήμαναν τέλος ότι μία τέτοια μεταφορά αρμοδιοτήτων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική, δεδομένου ότι οι Τοπικοί Σύμβουλοι γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα των δημοτικών κοινοτήτων από τις οποίες προέρχονται.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ πορεύεται στις εκλογές απολύτως έτοιμη και με συγκεκριμένες προτάσεις. Έχει σαφές, μελετημένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα σε όλους τους τομείς, συγκεκριμένο σχέδιο διοίκησης, και πολλά δοκιμασμένα, αλλά και νεώτερα στελέχη, τα οποία έχουν διαπρέψει στον Αυτοδιοικητικό, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Δείτε το video από τη Συνέντευξη

 

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού “Συμπολιτεία Μελίσσια-Νέα Πεντέλη-Πεντέλη”

 

Comments are closed.