ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ: Ποια ακίνητα του Δήμου μας παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ; Θα συμμετέχει ο Δήμος Πεντέλης στην ομαδική Αίτηση Ακύρωσης που υποβάλλει η ΚΕΔΕ;

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ με σχετική ερώτηση της προς το Δήμαρχο Πεντέλης ζητά να γίνουν γνωστά τα ακίνητα του Δήμου που παραχωρήθηκαν στην ΕΤΑΔ, ποιες οι ενέργειες του Δήμου, θα συμμετέχει στη σχετική ομαδική κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης που θα καταθέσει η ΚΕΔΕ;

Συγκεκριμένα η ερώτηση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που κατατέθηκε από την επικεφαλής του Συνδυασμού Δήμητρα Κεχαγιά και την επικεφαλής της Δημοτικής ομάδας Νατάσα Κοσμοπούλου, έχει ως εξής:

«Με τις υπουργικές αποφάσεις ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-18 («Εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών») και ΦΕΚ Β’ 2320/19-6-18 («Μεταβίβαση, κατ’ άρθρα 196 παρ.6 και 209 του Ν.4389/2016, ακινήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.») (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), σύμφωνα με την αριθμ. 86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής», δημοσιεύτηκε η λίστα των ακινήτων του δημοσίου και η απόφαση παραχώρησής τους στην ΕΤΑΔ.

Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος του Υπερταμείου – «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.» την 14-6-18.

Η Κ.Ε.Δ.Ε με το από 05/10/2018 ομόφωνο ψήφισμά της καταδίκασε τις εν λόγω αποφάσεις ενώ με το από 17/10/2018 ομόφωνο ψηφίσματά της καλεί τις δημοτικές αρχές όλης της χώρας, να λάβουν απόφαση για την κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία τους.

Σε συνέχεια αυτών καλούμε:

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πεντέλης να ενεργήσει τα δέοντα ώστε ο Δήμος μας να συμμετάσχει στην κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας που πρόκειται να καταθέσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με το από 5 Οκτωβρίου 2018 ψήφισμά της.
  • Την Δημοτική Αρχή να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το ποια Κ.Α.Ε.Κ. του Δήμου μας ανά Δημοτική Ενότητα περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί στο σύνολο των τριών δημοτικών ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη Δημοτική Ενότητα Μελισσίων η προθεσμία έγερσης αγωγών λήγει εντός του Ιανουαρίου 2019».

Comments are closed.