ΣΙΩΜΟΣ Βλάσσης

Έχει καταγωγή από το Φανάρι Καρδίτσας, γεννήθηκε στη Λάρισα και από την ίδια χρονιά κατοικεί στην Πεντέλη.

Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Πασιώτη επιχειρηματία και έχει ένα γιο τον Γιάννη.

Εργάζεται στο Λογιστήριο του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.

Σήμερα είναι:

Γενικός Γραμματέας Εποπτικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).

Μέλος Επιτροπής  Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης.

Έχει διατελέσει:

Ειδικός Σύμβουλος των Υφυπουργών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου & Σοφίας Καλαντζάκου σε θέματα Αυτοδιοίκησης & Απασχόλησης (2004-2009 και 2013-2014).

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος επί πολλά έτη σε σειρά επιτροπών της Κ.Ε.Δ.Ε.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας .

Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), Ταμείου Υγείας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.), Αναρρωτηρίου Πεντέλης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και Νοσοκομείων Παίδων Πεντέλης και Σισμανογλείου.

Υπεύθυνος για θέματα Αθλητισμού, Νεολαίας, Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών Δήμου Πεντέλης(1998-2010).

Έχει εκλεγεί πάντα μεταξύ των πρώτων:

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε.(Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας) δύο φορές (2007-2011) και (2011-2014).

Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.( Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού) (2014-2017)

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Σ.Π.Α.Π. ( Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού) για τρείς φορές πρώτος σε σειρά εκλογής (2001-2003, 2003-2005, 2011-2012).

Έχει εκλεγεί δυο φορές ομόφωνα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (2007, 2009).

Έχει εκλεγεί δύο φορές ομόφωνα Αντιπρόεδρος Κοινότητας Πεντέλης (1999, 2003).

Έχει εκλεγεί τέσσερις φορές πρώτος (1998, 2002, 2006, 2010) και μια δεύτερος (2014) σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης.

Μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας πάρα πολλές φορές.

Πρόεδρος Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Πεντέλης τέσσερεις (4) φορές.

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (1998-2000).

Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας στο Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Σισμανογλείου Νοσοκομείου (1990-1998).

Μέλος Υπηρεσιακού & Πειθαρχικού Συμβουλίου Σισμανογλείου (1992- 2002).

Μέλος Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσοκομείων (1990-2002).

 

E-mail: vlsiomos@gmail.com