ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

Μάχιμος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για 31 χρόνια. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Κυβερνήτης πολεμικών πλοίων, Διευθυντής/ Τμηματάρχης Επιχειρήσεων του Κέντρου Επιχειρήσεων Αρχηγείου Στόλου και Κέντρου Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Δίδαξε/διδάσκει Ηγεσία και Management στην Σχολή Πολέμου Ναυτικού, στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων καθώς και σε managers επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά την αποστρατεία του το 2016 κατόπιν αιτήσεώς του, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον Ναυτιλιακό τομέα και στον τομέα της Πληροφορικής σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σπουδές

Master in Public Administration (MPA) – Harvard University, Kennedy School of Government (2006-2008)

Executive Education on Management: Harvard University, Harvard Business School (2010)

Master σε Εθνική Στρατηγική και Διαχείριση Εθνικών Πόρων: Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (2010)

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων: Πάντειος (1999 – 2003)

Πτυχίο Μαχίμου Αξιωματικού Πολεμικού Ναυτικού: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (1986 – 1990)

Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος – 4 παιδιά