ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτρης

Μάχιμος Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού για 31 χρόνια. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Κυβερνήτης πολεμικών πλοίων, Διευθυντής/ Τμηματάρχης Επιχειρήσεων του Κέντρου Επιχειρήσεων Αρχηγείου Στόλου και Κέντρου Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Δίδαξε/διδάσκει Ηγεσία και Managementστην Σχολή Πολέμου Ναυτικού, στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων καθώς και σε managersεπιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά την αποστρατεία του το 2016 κατόπιν αιτήσεώς του, δραστηριοποιείται στον ναυτιλιακό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σπουδές

Master in Public Administration (MPA) – Harvard Kennedy School of Government (2006-2008)

Εθνική Στρατηγική και Διαχείριση Εθνικών Πόρων: Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (2010)

Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων: Πάντειος (1999 – 2003)

Πτυχίο Μαχίμου Αξιωματικού Πολεμικού Ναυτικού: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (1986 – 1990)

Executive Education on Management: Harvard Business School (2009)

Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος – 4 παιδιά