Προστασία περιβάλλοντος

Προστασία φυσικού και αστικού περιβάλλοντος – μείωση ενέργειας

 

Ενίσχυση αστικού και περιαστικού πρασίνου

Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο την επόμενη τετραετία, στοχεύουμε να αυξήσουμε σημαντικά το πράσινο μέσα σε όλη την πόλη και γύρω από αυτή. Το στόχο αυτό θα τον πετύχουμε με:

Ενίσχυση και αναβάθμιση αστικού πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου, απόκτηση των χώρων πρασίνου που είναι αναγκαίοι

Εκτεταμένες φυτεύσεις σε υφιστάμενους χώρους του Δήμου με δέντρα που είναι ανθεκτικότερα και απαιτούν λιγότερους πόρους σε νερό για την ανάπτυξή τους

Ενίσχυση περιαστικού πρασίνου με αναδασώσεις με χρήση δέντρων και φυτών ανθεκτικότερων σε πυρκαγιές

Ανάδειξη των παραρεμάτιων περιοχών σε χώρους πρασίνου και περιπάτου και παράλληλη σύνδεση τους με το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών που θα συνδέουν πόλη με βουνό. Ενίσχυση φύτευσης ρεμάτων και διαρκής συντήρηση αυτών

Όλες οι νέες αναπλάσεις περιοχών θα γίνονται πλέον με βάση βιοκλιματικό σχεδιασμό

Καθαρισμός των καμένων περιοχών εντατικοποίηση της αναδάσωσης σε όλες τις καμένες δασικές εκτάσεις.

Αξιοποίηση γεωτρήσεων για εξοικονόμηση νερού.

Αξιοποίηση υπάρχουσας μελέτης ορεινής υδρονομίας σε συνεργασία με το ΕΜΠ.

Μέσα από τη δημοτική μονάδα κομποστοποίησης φυτολυμάτων η παραγωγή λιπάσματος θα χρησιμοποιείται από το Δήμο για τις ανάγκες αύξησης και διατήρησης του πρασίνου.

Συνεργασία με μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα του δήμου για αλλαγή φυτεύσεων στους χώρους τους, με στόχο μείωση της θερμοκρασίας.

Γραφείο πληροφόρησης στο Δήμο για τους πολίτες πάνω σε θέματα πρασίνου και βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε ιδιωτικούς χώρους

Πυροπροστασία στα αστικά και περιαστικά δάση, με εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρανίχνευσης, επιτήρησης και πυροπροστασίας του δάσους.

Μείωση ενέργειας

Κεντρικός στόχος μας πρέπει να είναι να καταναλώνουμε λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια σε όλες τις δημοτικές δράσεις. Σήμερα το συνολικό ενεργειακό κόστος Δήμου ανέρχεται σε ετήσια βάση περίπου σε 1.100.000 ευρώ και ξεπερνά το 9% του ετήσιου λειτουργικού κόστους του Δήμου. (σημ. το 65% περίπου του λειτουργικού κόστους είναι μισθοδοσία). Στόχος μας μέσα στην προσεχή τετραετία είναι να μειώσουμε το συνολικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου μας κατά 40%.

Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάσταση του Δήμου, σχεδιάζουμε αναλυτικά τις δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και ευρεία ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του συνόλου των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων και των μαθητών.

Παράλληλα δημιουργούμε στο Δήμο γραφείο εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθετούμε άμεσα τη λογική των “πράσινων προμηθειών” για όλες τις ανάγκες του Δήμου.

Προχωρούμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου, που περιέχει στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Πιο συγκεκριμένα:

  • Συνολική αντικατάσταση των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε ενιαίο έργο, μέρος του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο και το υπόλοιπο με αυτοχρηματοδότηση. Έτσι θα μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, τουλάχιστον κατά 50%, εξοικονομώντας περίπου 250.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού στα δημοτικά κτήρια, με στόχο μείωση ενέργειας κατά 50%, εξοικονομώντας περίπου 75.000 σε ετήσια βάση.
  • Αρχική μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων για όλα τα δημοτικά κτήρια (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά κτήρια) και στη συνέχεια σταδιακή ενεργειακή αναβάθμισή τους με χρήση των κατάλληλων κάθε φορά μεθόδων όπως θερμομονώσεων, πράσινων δωμάτων, τηλεθέρμανσης, χρήση ηλιακής ενέργειας και γεωθερμίας, ώστε μετά την αναβάθμισή τους να υπάρξει και η ενεργειακή τους πιστοποίηση.
  • Όλα τα νέα κτήρια, θα είναι σχεδιασμένα για μηδενική κατανάλωση ενέργειας
  • Κάθε νέο όχημα που θα προμηθεύεται ο Δήμος, θα είναι ηλεκτροκίνητο.
  • Ευρεία συνεργασία με τη ΔΕΠΑ για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου ταχύτερα στο σύνολο του Δήμου μας
  • Εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε όλες τις διαδικασίες του ενιαίου Δήμου.
  • Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και παροχής συμβουλών των πολιτών για θέματα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας

Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ, μέσα από κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και με μέθοδο αυτοχρηματοδότησης