Πολεοδομικός σχεδιασμός

Οι στόχοι του πολεοδομικού μας σχεδιασμού για το Δήμο μας είναι:

  • Περισσότεροι ελεύθεροι, κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι και χώροι στάθμευσης.
  • Ηπιότερες χρήσεις γης.
  • Να μην αυξηθεί πουθενά ο συντελεστής δόμησης. Nα υιοθετηθεί κλιμακωτός συντελεστή για τις μεγάλες ιδιοκτησίες.
  • Τήρηση και έλεγχος των πολεοδομικών όρων δόμησης.

Προκειμένου να θεσμοθετηθούν όλα αυτά, η πόλη πρέπει να αποκτήσει ένα ενιαίο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) που θα υιοθετεί τους παραπάνω στόχους σε επίπεδο Δήμου και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και της Πεντέλης.

Στα Μελίσσια το ΓΠΣ είναι του 2007 και πρέπει να επικαιροποιηθεί. Το ίδιο και στη Νέα Πεντέλη που το ΓΠΣ, χρονολογείται από το 2005. Τέλος η Πεντέλη δεν έχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, έλλειψη εξαιρετικά σημαντική που είναι η βασική αιτία για το γεγονός ότι εκκρεμεί η ένταξη στο σχέδιο πόλης οικιστικών περιοχών και δεν έχουν θεσμοθετηθεί οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κυρίως κοινωφελείς χώροι για την περιοχή.

Όλα αυτά θα γίνουν με το νέο ενιαίο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας. Τις διαδικασίες σύνταξής του θα την ξεκινήσουμε μέσα στους πρώτους μήνες της δημοτικής μας θητείας.

Επίσης θα προωθήσουμε άμεσα τις εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλης και συγκεκριμένα τα 395 στρέμματα στην 3η και 4η γειτονιά στα Μελίσσια και τα 32 στρέμματα στην περιοχή της 25 Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη. Οι δύο αυτές διαδικασίες έχουν παγώσει ουσιαστικά από το 2011. Στα Μελίσσια με την ένταξη στο σχέδιο 395 στρεμμάτων ο Δήμος αποκτά με την εισφορά σε γη χώρους 45 στρεμμάτων για:

1 παιδικό σταθμό

1 νηπιαγωγείο

1 Δημοτικό Σχολείο

1 Γυμνάσιο

1 Λύκειο

2 Πολιτιστικούς χώρους

2 παιδικές χαρές

1 πλατεία

11 χώρους στάθμευσης

Αρκετούς χώρους πρασίνου

1 Αθλητικό χώρο

Αντίστοιχα στη Νέα Πεντέλη με την ένταξη στο σχέδιο των 32 στρεμμάτων ο Δήμος αποκτά με την εισφορά σε γη χώρους για Παιδικό σταθμό και πλατεία.

Βασικό στοιχείο του πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι η αναθεώρηση σχεδίου πόλης στα Μελίσσια και στη Νέα Πεντέλη. Ειδικά για τα Μελίσσια η αναθεώρηση έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και 9 χρόνια. Η σημερινή δημοτική αρχή με ερασιτεχνισμούςέχει ουσιαστικά οδηγήσει τη διαδικασία σε ναυάγιο. Άμεσα θα την προχωρήσουμε στο σύνολό της θέτοντας τις ακόλουθες αρχές:

  • Ήπιες χρήσεις γης που θα διασφαλίσουν τον προαστιακό χαρακτήρα των Μελισσίων
  • Διασφάλιση όλων των απαραίτητων για την πόλη κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων, όπως παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί και κοινωνικοί χώροι, χώροι πρασίνου, πλατείες και παιδικές χαρές. Με την πρόταση αναθεώρησης της διοίκησης Μανώλη Γραφάκου η πόλη θεσμοθετούσε 82 στρέμματα για αυτές της τις ανάγκες.
  • Θεσμοθέτηση χώρων στάθμευσης
  • Κλιμακωτό συντελεστή δόμησης για μεγάλα οικόπεδα.

Θα ξεκινήσουμε διαδικασία αναθεώρησης σχεδίου και για τη Νέα Πεντέλη, με στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων χώρων που προβλέπει ο πολεοδομικός της σχεδιασμός.

Για την περιοχή της Πεντέλης, πρέπει να προηγηθεί η θεσμοθέτηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για την περιοχή αυτή, καθώς και η διαδικασία έγκρισης του σχεδίου γεωργοκτηνοτρόφων και η ένταξη των λοιπών οικισμών στο σχέδιο.

Παράλληλα ο Δήμος μας πρέπει να αποκτήσει τοπικό κτηριοδομικό κανονισμό, με έμφαση στην αισθητική των νέων κατασκευών της πόλης μας και σεβασμό στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.