Πολεοδομικά – Υποδομές

Μεγάλες πολεοδομικές παρεμβάσεις – ελεύθεροι, κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και δασικοί χώροι

Την τελευταία τριετία δεν έγινε απολύτως τίποτε σε ότι αφορά τα μεγάλα ζητήματα πολεοδομικού χαρακτήρα. Όλα τα θέματα τελμάτωσαν και παρέμειναν στάσιμα.

Κεντρική στόχευση της ερχόμενης πενταετίας πρέπει να είναι η σταδιακή προώθηση και επίλυση αυτών των θεμάτων. Για το σύνολο του Δήμου ιεραρχούμε ως σημαντικότερα τα ακόλουθα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:

Α. Ζητήματα που μπορούν και πρέπει να ολοκληρωθούν την επόμενη πενταετία

1.1. Οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Πεντελικού με την εφαρμογή του Ν.1811/88, ώστε να κατοχυρωθούν οι δημόσιες δασικές εκτάσεις στο Πεντελικό. Ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών, ώστε αυτοί πλέον να μην συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο οικοπεδοποίησης του ορεινού και ημιορεινού Πεντελικού όγκου (βουνού).

1.2. Δημιουργία ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για το σύνολο της πόλης μας που θα διαμορφωθεί με την αναθεώρηση των ΓΠΣ των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης και τη σύνταξη ΓΠΣ για την Πεντέλη που δεν έχει.

1.3. Άμεση προώθηση των επεκτάσεων σχεδίου πόλης στην 3η και 4η γειτονιά στα Μελίσσια, στην περιοχή της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη και στις δομημένες περιοχές, πατροπαράδοτους οικισμούς της Πεντέλης που είναι εκτός σχεδίου. Αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη δεδομένου ότι ο Δήμος θα αποκτήσει οικόπεδα με τα οποία μπορέσει να καλύψει βασικές του ανάγκες για κοινωνικές υποδομές.

1.4. Προώθηση – οριστικοποίηση της Αναθεώρησης Σχεδίου της πόλης των Μελισσίων. Η μελέτη Αναθεώρησης Σχεδίου των Μελισσίων που είχε εκπονήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή των Μελισσίων, πρέπει να προωθηθεί ως έχει, δεδομένου ότι αυτό επιτρέπει στα Μελίσσια να διασφαλίσουν όλους τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, χώρους στάθμευσης και πρασίνου για την εύρυθμη και φιλική στους συμπολίτες μας λειτουργία της πόλης. Παράλληλα ρυθμίζονται όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, προς μια κατεύθυνση ηπιότερων χρήσεων.

1.5. Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης σχεδίου πόλης της Νέας Πεντέλης με κύριο στόχο την οριστική διασφάλιση απαραίτητων χώρων για το σύνολο των απαιτούμενων κοινωνικών υποδομών της περιοχής.

1.6. Προστασία των παραρεμάτιων περιοχών του Δήμου με επίλυση του ζητήματος των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών που προκύπτουν βάσει του Π.Δ. προστασίας του ρέματος και αντιμετώπιση ορισμένων αδικιών στις χρήσεις γης στις περιοχές Αγίου Σίλα στη Νέα Πεντέλη και Λεωφ. Πηγής στα Μελίσσια. Δημιουργία χώρων περιπάτου στις παραρεμάτιες περιοχές της Πεντέλης και ανάδειξη του παραρεμάτιου χώρου της Νέας Πεντέλης με την απομάκρυνση των οχημάτων του Δήμου από τον παραρεμάτιο χώρο, ώστε να διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής. Απομάκρυνση (πρώην) εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ από παραρεμάτια περιοχή Νέας Πεντέλης.

1.7. Επίλυση των θεμάτων χαρακτηρισμού δασικότητας χώρων, μέσα από τη διαδικασία των δασικών χαρτών που έχει ξεκινήσει στη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλης και προώθηση σύνταξης και ανάρτησης δασικών χαρτών και για τα Μελίσσια.

1.8. Ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλίας για την επίτευξη νομοθετικής ρύθμισης για τη νομιμοποίηση των δημοτικών κοιμητηρίων Μελισσίων και Πεντέλης.

1.9. Κατοχύρωση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου μας στο Κτηματολόγιο και για τις τρεις δημοτικές κοινότητες.

1.10. Για το Δάσος Παπαδημητρίου. Άμεση προώθηση της πράξης αναλογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η απαλλοτρίωση του χώρου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Απόκτηση του χώρου και διαμόρφωσή του σε δασικό πάρκο ανοικτό στους πολίτες, σε συνδυασμό με τους όμορους δασικούς χώρους των εξοχών χωροφυλακής και του ΝΙΕΘ.

1.11. Καλύτερη αξιοποίηση του κατασκηνωτικού χώρου στη Νέα Πεντέλη. Απόκτηση αυτού από το Δήμο Βύρωνα. Δημιουργία πάρκου νεολαίας και χώρου κάλυψης των αναγκών της πολιτικής προστασίας του Δήμου.

1.12. Διαμόρφωση σε σύγχρονο χώρο δασικής αναψυχής στης δασικής περιοχής όπου είναι εγκατεστημένη η δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ στη Νέα Πεντέλη.

1.13. Ρυθμίσεις σχετικά με τα οικοδομικά τετράγωνα γεωργοκτηνοτρόφων στην Πεντέλη. Η επίλυση του ζητήματος αυτού, προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Πεντέλη, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί κεντρική επιλογή για το σύνολο του Δήμου. Έτσι μόνο θα επιλυθεί οριστικά το ζήτημα αυτό.

Β. Ζητήματα για τα οποία πρέπει να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους, αν και ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί η επίλυσή τους στην προσεχή πενταετία

1.14. Για το Δάσος εξοχών χωροφυλακής. Απόκτηση και μετατροπή του σε δασικό πάρκο, ανοικτό στους πολίτες, μαζί με τους όμορους δασικούς χώρους Παπαδημητρίου και ΝΙΕΘ.

1.15. Για το ΝΙΕΘ. Αποτελεί κεντρικό χώρο αναφοράς για το Δήμο μας. Στόχος μας οι κτηριακές εγκαταστάσεις να αποτελέσουν δημαρχείο – διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο του Δήμου και ο δασικός χώρος να μετατραπεί σε δασικό πάρκο ανοικτό στους δημότες, μαζί με τους όμορους χώρους Παπαδημητρίου και εξοχών χωροφυλακής.

1.16. Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Θεμιστοκλέους, 25ης Μαρτίου και Σαλαμίνας. Ο.Τ. 74, στα όρια των Μελισσίων και της Νέας Πεντέλης. Απόκτηση του χώρου από το Δήμο και διαμόρφωσή του σε σύγχρονο αστικό πάρκο – κοινόχρηστο χώρο. Η απόκτηση του χώρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την προσεχή πενταετία.

1.17. Γήπεδο Νέας Πεντέλης. Η τοποθέτηση χλοοτάπητα στο σημερινό γήπεδο αποτελεί πρώτη μας επιλογή εφόσον εξασφαλιστεί και η έγκριση των δασικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η προσπάθεια αυτή δεν ευοδωθεί, ο χώρος θα παραμείνει ως έχει και η προσπάθεια θα εστιαστεί στη δημιουργία γηπέδου στο λατομείο Μαλτέζου. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, ο χώρος του σημερινού γηπέδου της Νέας Πεντέλης θα αναμορφωθεί σε χώρο δασικής αναψυχής και άθλησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις του Δασαρχείου.

1.18. Ανάδειξη των δασικών χώρων στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης. Εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών εναρμόνισης των χώρων αυτών στον αστικό ιστό και χρήση τους ως σύγχρονων χώρων δασικής αναψυχής.

1.19. Ανάδειξη παλαιών ανενεργών λατομείων στο Πεντελικό όρος σύμφωνα με το Π.Δ. προστασίας. Ανάδειξη αρχείου Λατομείου, ανάδειξη οδού λιθαγωγίας, δημιουργία μουσείου Πεντελικού στο λατομείο Μουζάκη, δημιουργία ανοικτού χώρου αναψυχής και άθλησης, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο λατομείου Ράϊκου και δημιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στο λατομείο Μαλτέζου.

1.20. Υλοποίηση του σχεδίου πόλης και στις τρεις δημοτικές κοινότητες με την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατειών που προβλέπονται από τα σχέδια πόλης.

1.21. Προώθηση των διαδικασιών ώστε η πόλη να αποκτήσει υποδομές που λείπουν σε σχολική στέγη, παιδικούς σταθμούς, κλειστά γυμναστήρια, αθλητικούς χώρους, στέγες ηλικιωμένων.