ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ Δημήτρης

Γεννήθηκε στην Μακεδονία, στις Σέρρες το 1955 και είναι προσφυγικής καταγωγής με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη και Ανατολική Θράκη.

1977 – 2007 Εργάσθηκε στην Εμπορική Τράπεζα και από το 2004 έως το 2007 ήταν Προσωπάρχης και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Διετέλεσε μέλος ΔΣ σε Θυγατρικές και Τράπεζες του Ομίλου.

2007 – 2011 Σύμβουλος σε Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, συνεργάτης και μέτοχος Ιδιωτικών Εταιρειών Συμβούλων Επιχειρήσεων.

2012 – 2016 Ειδικός Εκκαθαριστής της Συν. Τράπεζας Λαμίας, με ορισμό από την Τράπεζα της Ελλάδος

2016 – 2017 Περιφερειακός Δ/ντής στην PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ.

Σπούδασε Τραπεζικά και είναι κάτοχος Master στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές Σχέσεις και HumanResourceManagement, από το Πανεπιστήμιο του Keele, της Αγγλίας, με συμμετοχή σε πλήθος σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.