ΠΑΪΣΙΟΣ Χάρης

Εκπαίδευση

 

2004 έως Σήμερα                       Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

2002 έως 2004                           Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  στο «Περιβάλλον Θερμοκηπίου-Υδροπονία»

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Βαθμός Αποφοίτησης: 93.00%

 

1996 έως 2002                           Πτυχίο Γεωπόνου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Βαθμός Αποφοίτησης: 73.00%

 

1989 έως 1995                           Απολυτήριο Λυκείου

                                               Ιδιωτικό λύκειο “Η Ελληνική Παιδεία”, Αθήνα

Βαθμός Αποφοίτησης: 87.50%

 

 

 

Προϋπηρεσία

 

 

Οκτώβρ. ’08 έως Σήμερα            Ατομική επιχείρηση Συντήρησης Κατασκευής Κήπων «Περί γης»

 

Οκτώβρ. ’12 – Ιούλιος ’13            Μονάδα Παραγωγής Θερμοκηπιακής & Υπαίθριας Καλλιέργειας

 

Νοέμβρ. ’08 – Ιουλιος ’09            ΕΛ.Γ.Α.

                                               Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Σεπτέμβρ. ’07 – Μάιος ’08           Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων

 

Νοέμβρ. ’06 – Σεπτέμβρ. ’07        Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.

                                               (Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης & Απασχόλησης)

 

Απρίλιος. ’06 – Σεπτέμβρ. ’07      Τεχνική εταιρία Έργων Πρασίνου «Κηπόσημο»

 

Ιούλιος ’00 – Σεπτέμβριος ’00      Θερμοκήπιο Ανθέων– Γεώργιος Κοκκινίδης

 

Ιούλιος ’99 – Σεπτέμβριος ’99      Ο.Π.Ε. –Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας

 

 

 

 

Σεμινάρια

 

Μάρτιος ’02 – Ιούνιος ’02            Σεμινάριο (90 ωρών) με θέμα:«Κηποτεχνία»

                                               Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ινστιτουτο Γεωπονικών Επιστημών, Αθήνα

 

Μάρτιος ’11 – Ιούνιος ’11            Σεμινάριο (90 ωρών) με θέμα:«Μελισσοκομία»

                                               Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ινστιτουτο Γεωπονικών Επιστημών, Αθήνα

 

Μάρτιος ’12 – Ιούνιος ’12            Σεμινάριο (90 ωρών) με θέμα:«Επαγγελματική Μελισσοκομία»

                                               Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ινστιτουτο Γεωπονικών Επιστημών, Αθήνα

 

 

 

Ξένες γλώσσες

 

Αγγλικά                                    First Certificate of Cambridge – Γενικός βαθμός : C

(πολύ καλή γνώση)                        Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.) – Γενικόςβαθμός: 88.93%

Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση)

 

 

 

ΓνώσηΗ/Υ

 

E.C.D.L.                                    Word, Excel, Internet

Άλλα προγράμματα:                    G.I.S.,  Powerpoint

Γλώσσες προγραμματισμού :         Fortran, Basic, VisualBasic

 

 

 

Ενδιαφέροντα

 

Μελισσοκομία,  – Οινοποιία

Αθλητισμός: Στίβος,  Ποδηλασία, Aikido