Ο κ. Στεργίου επιμένει να μην τηρεί τον Νόμο. Παράνομες, ακατανόητες και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις για τα ΚΕΠ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένης νομοθεσίας. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να λαμβάνει όποιες αποφάσεις επιθυμεί, πάντα όμως σύμφωνα με τον Νόμο.

Αυτό τον απλό κανόνα, ο κ. Στεργίου δεν τον δέχεται. Νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Έτσι  εχθές  στο Δημοτικό Συμβούλιο επέμενε για τη διοικητική υποβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από Διεύθυνση σε Τμήμα, ενώ ο Νόμος είναι σαφής και προβλέπει για Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, τα Κ.Ε.Π. να είναι ξεχωριστή Διεύθυνση προκειμένου για την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των δημοτών. Ο Δήμος μας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έχει   35.000 κατοίκους.

Δυστυχώς ο κ. Στεργίου παράνομα και ακατανόητα επέμενε να υποβαθμίσει τα Κ.Ε.Π. σε  Τμήμα υπαγόμενο στον ίδιο.

Μάταια η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και οι λοιποί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του έλεγαν ότι αυτό δεν γίνεται, αφού είναι παράνομο, ενάντια στο Νόμο 3013/2002.

Ο ίδιος επέμενε. Το αποτέλεσμα για εμάς  είναι γνωστό. Η απόφαση θα ακυρωθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Στεργίου καθημερινά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί πλέον να πάει την πόλη μας μπροστά. Δεν έχει την απαιτούμενη αντίληψη να χειρίζεται τις δημοτικές μας υποθέσεις και για τον λόγο αυτό έχουμε βασικές ελλείψεις στην καθημερινότητά μας, στην καθαριότητα, στις αναγκαίες υποδομές, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, παιδικές χαρές κ.τ.λ.

Δυστυχώς τα ίδια πράττει και για τα μεγάλα θέματα της πόλης μας, και  τα έχει αφήσει όλα εκεί που ήταν το 2010. Κάνει ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης και για αυτό οι αρμόδιες αρχές, δεν έχουν εγκρίνει ούτε μία πολεοδομική ρύθμιση που έχει προτείνει.

Μεγάλη ευθύνη έχουν επίσης και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ενάντια στον Νόμο, ψηφίζουν τις εισηγήσεις του κ. Στεργίου. Η πρόεδρος του Δ.Σ. και όσοι σύμβουλοι του συνδυασμού του το αντιλαμβάνονται, έχουν υποχρέωση να τον σταματήσουν και να σταματήσει η υποβάθμιση και ευτελισμός του Δημοτικού Συμβουλίου.

Είναι κρίμα για την πόλη μας.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

 

Comments are closed.