Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της Πολιτικής Γραμματείας της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Καθορίστηκαν και οι υπεύθυνοι των τομέων δράσης

Simpoliteia Logo

Πραγματοποιήθηκε χθες 24 Νοεμβρίου  η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που αποφάσισε τις θέσεις ευθύνης που προκύπτουν από το νέο οργανόγραμμα του Συνδυασμού που εγκρίθηκε από την ολομέλεια των στελεχών της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στις 5 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Αντιπρόεδρος της Πολιτικής Γραμματείας επιλέγει ο Γιώργος Καρβουνάκης

Γραμματέας της Πολιτικής Γραμματείας του Φώτης Αγαδάκος

Υπεύθυνοι τομέων:

Επικοινωνίας: Καλλιανιώτης Κώστας

Παρακολούθησης δράσης δημοτικής αρχής: Κοσμοπούλου Αναστασία (εκτός των πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων που υπεύθυνοι είναι ο κος Παναγιωτιδης Χρήστος και Κεχαγιά Δήμητρα και των οικονομικών θεμάτων που υπεύθυνη ορίστηκε η Μητροπούλου Γεωργία).

Διεύρυνσης της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ: Λουκάς Μακρής με συνυπεύθυνους τον Σωτήρη Φλίντρα για τη Νέα Πεντέλη και τον Παναγιώτη Κανατούλα για την Πεντέλη

Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Κώστας Δημητράκης

Οι ομάδες εργασίας που προβλέπονται στην οργανωτική δομή της “Συμπολιτείας” θα στελεχωθούν με ευθύνη των υπευθύνων των τομέων δράσης.

 

Από το γραφείο τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

Comments are closed.