Νέα παρέμβαση της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στην Περιφέρεια για τη διατήρηση του σχολικού χώρου 500 τ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων. Πρωτοφανής αδιαφορία και εγκατάλειψη των θεμάτων από τη διοίκηση Στεργίου

6oDimot19

Έντονα απούσα  είναι η δημοτική αρχή από όλα τα μεγάλα θέματα της πόλης.

Ο Δήμος στοιχειωδώς συντηρεί την καθημερινότητα, ενώ όλα τα μεγάλα θέματα έχουν εγκαταλειφθεί.

Η εικόνα αυτή είναι εμφανής σε όλους τους τομείς και γίνεται ακόμα χειρότερη από το γεγονός ότι ο Δήμος βρίσκεται σε πραγματικά άσχημη οικονομική  κατάσταση.

Ήδη έχει ετήσια ελλειμματική λειτουργία, δεν διαθέτει ακόμα προϋπολογισμό για το τρέχον έτος και αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε βασικές υποχρεώσεις του.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ επισημαίνει την κατάσταση, αλλά παράλληλα με τον τρόπο της δραστηριοποιείται προκειμένου να προωθήσει θέματα σημαντικά για την πόλη.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του σχολικού χώρου στο Ο.Τ. 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων. Λόγω της αδράνειας της δημοτικής αρχής Στεργίου, στις 25/9/2014, το ΣΥΠΟΘΑ γνωμοδότησε υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης του χώρου.

Παρά την θετική  για το συγκεκριμένο θέμα αντιμετώπιση από την Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος εξακολουθεί να δείχνει πρωτοφανή αδιαφορία και ερασιτεχνισμό.

Δεν μπήκε καν στον κόπο να ενημερώσει την περιφέρεια Αττικής για την κατάθεση αίτησης στο δικαστήριο εκ μέρους του Δήμου για προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου, πράξη που μπορεί να αναστρέψει την αρνητική εξέλιξη του θέματος για το Δήμο, ενέργεια την οποία με έγγραφό της η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ είχε υποδείξει προς τη δημοτική αρχή να κάνει.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ με νέα επιστολή της προς την κα Ρένα Δούρου, την ενημερώνει για την εξέλιξη της υπόθεσης και την καλεί για τις δικές της ενέργειες προκειμένου να αναστραφεί η αρνητική πορεία που έχει πάρει το θέμα για το Δήμο και στη συνέχεια να διασφαλιστεί οριστικά η διατήρηση του οικοπέδου αυτού, ως σχολικού χώρου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων.

Η επιστολή της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προς την κα Δούρου, είναι η ακόλουθη:

“Αξιότιμη κα. Δούρου,

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, αλλά και του ενδιαφέροντός μας για την πορεία των θεμάτων του Δήμου μας και των ζητημάτων που απασχολούν τους συμπολίτες μας και σε συνέχεια της από 9/12/2014 επιστολής μας προς εσάς, σχετικά με το Ο.Τ. 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Πεντέλης με το από 19/12/2014 έγγραφό του με αρ. πρωτ. 27590, το οποίο σας επισυνάπτουμε, κατατέθηκε από το δικηγόρο Αθηνών κ. Χρήστο Μπελεσιώτη αίτηση καθορισμού τιμής μονάδος για το συγκεκριμένο οικόπεδο και στις 15/11/2015, έχει καθοριστεί η δικάσιμος.

Δεν γνωρίζουμε αν έχετε ενημερωθεί εγγράφως για την εξέλιξη αυτή, διότι δεν λάβαμε από το Δήμο Πεντέλης σχετικό ενημερωτικό έγγραφο του προς εσάς, παρότι το ζητήσαμε. Έτσι παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία να σας ενημερώσουμε εγγράφως.

Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η πραγματοποίησης της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 196 στα Μελίσσια, χώρος που είναι απολύτως απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.”

Στα πλαίσια του ρόλου της και με δεδομένη την αδιαφορία που δείχνει η δημοτική αρχή του κ. Στεργίου, η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ συνεχίζει και παρακολουθεί από κοντά τα μεγάλα θέματα της πόλης και όπου κρίνεται αναγκαίο θα προβαίνει στις δικές της παρεμβάσεις.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της Συμπολιτείας

 

Comments are closed.