ΜΠΟΥΣΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία

Δικηγόρος.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στα Μελίσσια από το 1994.

Παντρεμένη με το Σταύρο Μοσχόπουλο και μητέρα δύο παιδιών.

Διαθέτει μεγάλη αυτοδιοικητική δραστηριότητα καθώς εκλέγεται για 6 συνεχείς θητείες, τα έτη 1994-2010 ως δημοτική σύμβουλος του Δήμου Μελισσίων και 2010-2019 ως δημοτική σύμβουλος του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης.

Διετέλεσε Πρόεδρος Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Μελισσίων 1998-1999, Αντιδήμαρχος Δήμου Μελισσίων στην Διεύθυνση Εξωτερικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 2001-2002, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μελισσίων τα έτη 2007-2008 και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πεντέλης για 4 συνεχείς διετείς  θητείες, τα έτη 2010-2018.