ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ Ιωάννης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (1986)

ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ «ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ PROFICIENCY CAMBRIDGE

ΓΑΛΛΙΚΑ – CERTIFICA

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

  • 1990-1993 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
  • 1993 – 1998 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
  • 1999-2003 EFG EUROBANK ERGASIAS AE,
  • 2003 – 2013 ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK,
  • 2013 – 2019 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σήμερα, Στέλεχος BusinessBankingστο Επιχειρηματικό Κέντρο Ψυχικού (Corporate) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος