ΜΑΚΡΗΣ Λουκάς

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
(Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
Υπεύθυνος Δημοσίων  Σχέσεων & Διευθυντής Πωλήσεων σε εταιρία με προϊόντα και υπηρεσίες υγιεινής
Πτυχιούχος Βοηθός Μικροβιολόγος
Πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρόεδρος ΚΑΠΗ Μελισσίων 2006-2010
Μέλος Δ.Σ. ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης 2011-2014