ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ στα Μελίσσια από το 1981.

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στον τομέα της ιστορίας και αρχαιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα από το 1994.

Είμαι μητέρα τριών παιδιών.