ΛΙΟΥΤΑ Βικτωρία

H Bικτωρία Δ. Λιούτα είναι Νομικός, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Διεθνής Διαιτητής, Συνεργάτης του CIΑrb, Διαπραγματεύτρια και έχει Μεταπτυχιακό στο Ναυτικό Δίκαιο. Έχει εργαστεί στον τομέα της ναυτιλίας και είναι μέλος εταιρείας στον κλάδο των  ναυτικών ασφαλίσεων και απαιτήσεων. Έχει ενεργήσει ως Νομική σύμβουλος για πελάτες σε  εμπορικές, επιχειρηματικές και ναυτιλιακές  διαμεσολαβήσεις καθώς και διαιτησίες σε όλο τον κόσμο.

Έχει συμμετάσχει και διαπιστευθεί σε προγράμματα ειδικά σε Διαμεσολάβηση και Διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε προγράμματα σε «Διεθνή Διαιτησία» στο Λονδίνο. Εργάζεται αποκλειστικά πάνω στις Μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR- AlternativeDisputeResolution) και διδάσκει Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις και Διεθνή Εμπορική Διαιτησία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά και κολλεγιακά προγράμματα.

Εκπαιδεύει Διαμεσολαβητές στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης του Καναδά (ΙΜC- InstituteofMediationinCanada) σε πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση και σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην εργασιακή, οικογενειακή και εμπορική Διαμεσολάβηση. Επιπλέον, εκπαιδεύει καθηγητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα πάνω στη « Σχολική Διαμεσολάβηση».

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών Οργανισμών Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας και ενεργό μέλος της παγκόσμιας κοινότητας «ενδυνάμωσης της ειρήνης» .