ΛΙΟΥΤΑ Βικτωρία

Νομικός, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Διεθνής Εμπορική Διαιτητής, Συνεργάτης του CIΑrb, Διαπραγματεύτρια και έχει Μεταπτυχιακό τίτλο στο Ναυτικό Δίκαιο.  Έχει εργαστεί στον τομέα της ναυτιλίας και στον κλάδο των ναυτικών ασφαλίσεων και νομικών υποθέσεων.

Έχει παραστεί ως Νομική Σύμβουλος σε εμπορικές, επιχειρηματικές και ναυτιλιακές διαμεσολαβήσεις καθώς και διαιτησίες σε όλο τον κόσμο.

Εκπαιδεύει  Διαμεσολαβητές στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης του Καναδά (ΙΜC- Institute of Mediation in Canada) σε πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών και σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην εργασιακή, οικογενειακή, ναυτιλιακή και εμπορική Διαμεσολάβηση. Επιπλέον, εκπαιδεύει καθηγητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στην Ελλάδα πάνω στη σχολική Διαμεσολάβηση.

Είναι μέλος Ελληνικών και Διεθνών Οργανισμών Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, LMAA, PAMA, CEDR, ICC, FCIArb.  Διορίζεται Εμπορική Διαιτητής σε ENE ως μέλος LMAA. Αρθρογραφεί σε θέματα Eναλλακτικής επίλυσης διαφορών, Διαμεσολάβησης, Διαμεσολάβησης για Νομικούς Παραστάτες, Ναυτιλιακής Διαμεσολάβησης και Διαπραγματεύσεων, Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας.

Διαμεσολαβεί σε εμπορικές, επιχειρηματικές και εργασιακές καθώς και ναυτιλιακές Διαμεσολαβήσεις και είναι ενεργό μέλος της κοινότητας για την παγκόσμια «οικοδόμηση της ειρήνης».