Κυκλοφορία στην πόλη

Λειτουργία  – μετακινήσεις στην πόλη

Χρειάζονται τολμηρές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες καθημερινής ζωής στην πόλη και ειδικότερα την κινητικότητα πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων στην πόλη. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται:

3.1 Μικρές βελτιώσεις στην κυκλοφοριακή μελέτη των Μελισσίων

3.2 Κυκλοφοριακή μελέτη στη Νέα Πεντέλη και σε περιοχές της Πεντέλης με μονοδρομήσεις όπου είναι απαραίτητο.

3.3 Ελεγχόμενη στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων.

3.4 Απόκτηση χώρων για δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης σε κεντρικές περιοχές και κομβικά σημεία της πόλης όπου παρατηρούνται οξύτατα προβλήματα στη στάθμευση των οχημάτων, στην παρακώληση της δημόσιας συγκοινωνίας και στην κινητικότητα των πεζών.

3.5 Επανασχεδιασμός σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, των συγκοινωνιακών γραμμών προς και από την πόλη και συμπληρωματική λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας, των ΑΜΕΑ και των παιδιών.

3.6 Δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων και ασφαλών πεζοδιαβάσεων

3.7 Κατασκευή ποδηλατόδρομου που θα συνδέεται με τον ποδηλατόδρομο Βριλισσίων Κηφισιάς, καθώς και επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων για ένωση χώρων συνάθροισης κοινού.