Κοινωνική συνοχή

Κοινωνική προστασία, κοινωνική συνοχή

Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, έχει πλήξει σημαντικά τους πολίτες, ιδιαίτερα τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αποτελέσματά της είναι τα σημαντικά ποσοστά ανεργίας στους νέους, οι μακροχρόνια άνεργοι, η σημαντική μείωση εισοδημάτων και συντάξεων για σχεδόν όλο τον πληθυσμό.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στην κοινωνία, επιβάλλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα χρόνια να έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία κοινωνικής ασπίδας για τους αδύναμους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τη στήριξη των άπορων, των ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, σχεδιάζουμε σοβαρότατες δράσεις στην πρόληψη, στην ενημέρωση και σε πτυχές της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της ψυχικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), να λειτουργήσει στο Δήμο μας ιατρείο που θα εξυπηρετεί και τις τρεις δημοτικές κοινότητες, ή αν κάτι τέτοιο δεν γίνει εφικτό, να επαναλειτουργήσουμε δημοτικό ιατρείο, σε συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς της πόλης μας, που θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, προληπτικής ιατρικής, υπηρεσίες κέντρου άμεσης βοήθειας, πρωτοβάθμιας φροντίδας και παροχής ψυχικής στήριξης. Μέσα από αυτό θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου σε απόρους, ανασφάλιστους, άτομα με αναπηρία, μαθητές, συμμετέχοντες στα αθλητικά σωματεία, μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας.
 • Δίνουμε έμφαση κυρίως στην ψυχική στήριξη για όλους, συμβουλευτική για εξαρτήσεις, ομάδες εφήβων, αλλά και ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά, τρίτη ηλικία, μονογονεακές οικογένειες κ.α.
 • Δημιουργούμε ΚΕΠ υγείας, όπως λειτουργούν σε άλλους Δήμους
 • Επανεντάσσουμε το Δήμο μας στο διαδημοτικό δίκτυο υγείας, που άστοχα η σημερινή δημοτική αρχή τον απομάκρυνε.
 • Λειτουργούμε στο Δήμο μας, σε συνεργασία με το διαδημοτικό δίκτυο υγείας, κέντρο άνοιας που θα παρέχει στήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
 • Επεκτείνουμε, βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας του Δήμου μας, μέσα από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι το οποίο σήμερα υπολειτουργεί με ευθύνη της δημοτικής αρχής που δεν έχει εντάξει την υπηρεσία σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
 • Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, υλοποιούμε απλές και εφικτές λύσεις προγραμμάτων τηλεφροντίδας για συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
 • Προχωρούμε σε καταγραφή των συμπολιτών μας με αναπηρία και δημιουργούμε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για αυτούς.
 • Επεκτείνουμε το ωράριο και τις δράσεις του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στη Νέα Πεντέλη για κάλυψη αναγκών κατοίκων Νέας Πεντέλης και Πεντέλης και παρέχουμε μετακίνηση.

Επίσης για τις επιμέρους ομάδες πληθυσμού, υλοποιούμε τα εξής:

Για άπορους και οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας:

 • Πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών.
 • Αναβαθμίζουμε και επεκτείνουμε το δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο, με διαφανείς διαδικασίες από το Δήμο, καθώς και κοινωνικό φαρμακείο και κοινωνικό φροντιστήριο.
 • Επιπλέον τους παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε μια αθλητική ή μια πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου, καθώς και δωρεάν παροχή υπηρεσίας αθλητικό καλοκαίρι.

Παράλληλα με τις δημοτικές δράσεις για αυτές τις ευπαθείς ομάδες θα προχωρήσουμε σε υπογραφή των ακόλουθων συμφώνων στήριξης:

 1. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης μεταξύ Δήμου και αθλητικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, ωδείων, φροντιστηρίων. Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την δωρεάν παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών σε άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.
 2. Σύμφωνο κοινωνικής στήριξης μεταξύ Δήμου και των τοπικών εμπόρων.Μέσα από το σύμφωνο αυτό ο Δήμος θα επιδιώξει την όσο το δυνατό πιο προσιτή παροχή υπηρεσιών των φορέων αυτών σε άπορους, άνεργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μαςπροχωρούμε σε ενίσχυση των δράσεων του ΚΑΠΗ, ουσιαστική ενίσχυση υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι με παροχές υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, τηλεϊατρικής και υπηρεσιών διοικητικής βοήθειας.

Παράλληλα θα τους παρέχονται δωρεάν προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ενώ υιοθετούμε τα πετυχημένα προγράμματα διασύνδεσης γενεών με κοινές δραστηριότητες νέων και ηλικιωμένων, ώστε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό ιστό της πόλης και να αμβλύνουμε το «χάσμα γενεών»

Για τους μακροχρόνια ανέργουςκαθιερώνουμε πρόγραμμα κατάρτισης – απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δημοτικές υπηρεσίες ή σε επιχειρήσεις του Δήμου, υπογραφή κοινωνικού συμφώνου μεταξύ δήμου και επαγγελματιών – εμπορικού συλλόγου για παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργους δημότες και onlineδιασύνδεση των τοπικών ανέργων με τοπικούς επιχειρηματίες για κάλυψη κενών θέσεων από αυτούς.

Για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους συμπολίτες μας, προβλέπουμε πλήρης απαλλαγή δημοτικών τελών για τους πολύτεκνους, μείωση δημοτικών τελών κατά 50% για τρίτεκνους, δωρεάν παροχή στους παιδικούς σταθμούς, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν χρήσεων των υπηρεσιών αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου.

Τέλος στηρίζουμε έμπρακτα την οικογένειαπαρέχοντας:

 • Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, προσφέρουμε απογευματινή λειτουργία ενός παιδικού σταθμού στα Μελίσσια και ένα στην Νέα Πεντέλη και σταδιακά παρέχουμε υπηρεσία λεωφορείου για τα παιδιά των παιδικών σταθμών.
 • Επαναφέρουμε το θεσμό της θερινής κατασκήνωσης για τα παιδιά του Δήμου μας
 • Εντάσσουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε όλα τα Λύκεια της πόλης μας
 • Καλύπτουμε τα ολοήμερα σχολεία του Δήμου μας όλες τις ανάγκες σε βοηθητικό προσωπικό και υποδομές/εξοπλισμό.