Καταγγέλλουμε τον κ. Στεργίου για σκόπιμη αδράνεια στο θέμα του Δάσους Παπαδημητρίου στα Μελίσσια, που πλέον κινδυνεύει πολύ σοβαρά

Με παρέμβασή μας στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσιάσαμε δικαστικό έγγραφο με το οποίο καλείται ο Δήμος στις 28/9/2018, ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου, όπου θα συζητηθεί το αίτημα των φερόμενων ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων για «άρση της απαλλοτρίωσης», λόγω παρέλευσης του εύλογου χρόνου. Ταυτόχρονα ζητήσαμε ψηφοφορία για ορισμό έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΚΥΡΩΣΗ του Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του οποίου αποκτά ο Δήμος Άλσος 80 στρεμμάτων.

Παραθέτουμε σύντομο ιστορικό για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της σκόπιμης πλέον αμέλειας, των υπευθύνων της διοίκησης του Δήμου.

Το Προεδρικό Διάταγμα της 11/6/2017 (ΦΕΚ 290/6-7-2007) εγκρίθηκε μετά από αγώνες ετών των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου  Μελισσίων. Βάσει αυτού ο Δήμος αποκτά  κοινόχρηστο χώρο Άλσος έκτασης 80 στρεμμάτων στην έκταση του δάσους  Παπαδημητρίου.

Ως εκ τούτου ο Δήμος, από το Νόμο, έχει την υποχρέωση να κινήσει όλες τις διαδικασίες, τεχνικές και νομικές, για την ολοκλήρωση της κηρυχθείσης από το 2007 απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου της έκτασης των 80 στρεμμάτων του δάσους, για τη δημιουργία του Άλσους  Μελισσίων.

Από το 2007 μέχρι και το 2010 κινήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία πολεοδομίας η τεχνική εργασία της σύνταξης πράξης αναλογισμού, αυτοψία το 2009, πρόσκληση των ιδιοκτητών για κατάθεση τίτλων ιδιοκτησίας κ.λπ.

Από το έτος 2011 με την εγκατάσταση του νέου Δημάρχου κ. Στεργίου, αρχίζουν τα προβλήματα. Η υπηρεσία πολεοδομίας διέκοψε τη σύνταξη της πράξεως αναλογισμού και στις   28/7/2011 έστειλε ερώτημα προς το ΥΠΕΚΑ. Στις 18/10/2011 υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ διατυπώνει άποψη αρνητική για την εξέλιξη της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Στις 4-11-2014 το Νομικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί επίσης αρνητικά. Στο ίδιο κλίμα ο αρμόδιος «οικολόγος» Υπουργός έκανε αποδεκτή την γνωμοδότηση, μη προτείνοντας άλλο τρόπο απόκτησης της έκτασης από το Δήμο.

Παρακολουθώντας από κοντά τις διαδικασίες, γνωρίζουμε ότι από το 2011 μέχρι και σήμερα καμία ενέργεια δεν έγινε από το Δήμο, προς την κατεύθυνσή της συνέχισης και ολοκλήρωσης της απαλλοτριωτικής διαδικασίας πριν περάσει ο εύλογος χρόνος για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης και την ΑΚΥΡΩΣΗ του Π.Δ.

Λόγω της κρίσιμης φάσης που βρίσκεται το θέμα και του πολύ περιορισμένου  χρόνου που διαθέτει πλέον ο Δήμος για να ξεκινήσει τη σωστή διαδικασία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, προκαλέσαμε στις 27/4/2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στις 31/7/2018, ζητήσαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν δέχτηκε η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, ούτε ο παρών Δήμαρχος. Επίσης η Πρόεδρος απέρριψε το αίτημά μας για ψηφοφορία επ’ αυτού. Γι’ αυτό και ακόμη για το γεγονός ότι ο Δήμαρχος, παρά τον πολύ περιορισμένο χρόνο που απέμεινε στον Δήμο να ενεργήσει, συνεχίζει την ύποπτη τακτική του, διαμαρτυρηθήκαμε και αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ το Δήμαρχο Πεντέλης κ. Στεργίου:

  • Για την όλη παρελκυστική και καταστροφική τακτική του στο θέμα του Άλσους Παπαδημητρίου από την ανάληψη των καθηκόντων του, που πλέον έχει φέρει τους φερόμενους ιδιοκτήτες, ένα βήμα από το στόχο τους, που είναι η άρση της απαλλοτρίωσης και η οικοπεδοποίηση της έκτασης.
  • Γιατί δεν έχει, ούτε σήμερα ακόμη, κανένα σχεδιασμό για τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, συνεχίζει να λειτουργεί ως «επιβραδύνων» και όχι ως «επισπεύδων» την απαλλοτρίωση.
  • Για την απραξία του κατά τη διάρκεια εξέτασης του θέματος στο ΥΠΕΚΑ μέχρι και την καταδικαστική απόφαση του «οικολόγου» Υπουργού περιβάλλοντος.
  • Για το γεγονός ότι μαζί με το νομικό του σύμβουλο στη συνεδρίαση της 27/4/2018 που προκάλεσε η αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο θέμα, παραπληροφόρησαν το σώμα ότι μέχρι το 2022 δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων να ζητήσουν «άρση της απαλλοτρίωσης», ενώ ήξεραν ότι είχε κατατεθεί από το 2015 στο αρμόδιο δικαστήριο το αίτημα των φερόμενων ιδιοκτητών για την άρση της απαλλοτρίωσης.
  • Γιατί λειτουργεί εν κρυπτό και όχι μόνο δεν ενημερώνει την αντιπολίτευση, αλλά απεδείχθη ότι δεν ενημερώνει ούτε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τους Δημ. Συμβούλους του.
  • Γιατί στις 27/04/2018 απέρριψε την πρότασή μας για σύσταση διαπαραταξιακής  επιτροπής για το θέμα, στην οποία θα καταθέταμε τρόπους για το ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας.
  • Καταγγέλλουμε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μπουσίου, που δεν επέτρεψε την ψηφοφορία επί της πρότασής μας.
  • Καλούμε τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίαςνα σταματήσουν να στηρίζουν την καταστροφική τακτική του Δημάρχου και πλέον, την ύστατη ώρα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, ως η μεγάλη υπεύθυνη δημοτική παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο, συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα και πλέον θα αναλάβει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες, ώστε ο Δήμος να μη χάσει τη δασική έκταση των 80 στρεμμάτων που σήμερα κινδυνεύει από τη σκόπιμη απόλυτη αδράνεια του κ. Στεργίου.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

 

 

 

Comments are closed.