Καθαριότητα

Η πόλη μας θα είναι καθαρή

(α) Η καθαριότητα στην πόλη μας είναι κακή. Πρώτος μας στόχος είναι να αυξηθεί αισθητά το επίπεδο καθαριότητας στην πόλη, τον οποίο θα πετύχουμε με:

  • Διασφάλιση σε κάθε δρόμο του Δήμου μας αποκομιδής απορριμμάτων τρεις φορές την εβδομάδα και ανακύκλωσης (εναλλάξ) τις υπόλοιπες τρεις.
  • Οδοκαθαρισμό όλων των δρόμων της πόλης μας μια φορά την εβδομάδα.
  • Πλύσιμο των κάδων κάθε εβδομάδα τους θερινούς μήνες και κάθε δύο εβδομάδες τους χειμερινούς
  • Υπογειοποίηση των κάδων στις κεντρικές πλατείες και σε σημεία των κεντρικών οδικών αρτηριών με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

(β) Αλλάζουμε εντελώς τη λογική στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Θέτουμε ως βασική προτεραιότητα την καλύτερη διαχείρισή τους στην πόλη μας, ώστε ο Δήμος μας να στέλνει τα μισά από ότι σήμερα, απορρίμματα στη χωματερή. Ο Δήμος μας είναι ουραγός στην προσπάθεια να διαχειριστεί καλύτερα τα απορρίμματά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάτω από το 15% είναι σήμερα η ανάκτηση υλικών, όταν ο στόχος αυτός για το 2020 είναι 53%.

Είναι εμφανής η τεράστια απόκλιση. Συνεπώς την επόμενη τετραετία, κεντρικός στόχος όλων μας, δημοτικής αρχής και δημοτών, πρέπει να είναι η αποστολή όλο και λιγότερων απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Έτσι μειώνουμε το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ συμβάλλουμε στη μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Τον κύριο στρατηγικό μας στόχο, να συμβαδίσουμε με το στόχο του Περιφερειακού σχεδιασμού για την Αττική και να μειώσουμε τα απορρίμματα που θα αποστέλλονται προς επεξεργασία στις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο επίπεδο του 47% την επόμενη τετραετία, θα τον πετύχουμε με:

  • Ενίσχυση της ανακύκλωσης με νέους μπλε κάδους καλύπτοντας το σύνολο της πόλης.
  • Θέτοντας σε εφαρμογή πλάνο ευρείας οικιακής κομποστοποίησης ανά κτήριο ή ανά γειτονιά με εκτεταμένη χρήση κάδων κομποστοποίησης.
  • Διαρκείς δράσεις ενημέρωσης των πολιτών να προσπαθούν να μειώσουν την παραγωγή απορριμμάτων και κυρίως να εξαντλούν τις δυνατότητες τους για ανακύκλωση και κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων. Ο στόχος μείωσης των απορριμμάτων της πόλης, περνά μέσα από κάθε νοικοκυριό με τη διαδικασία διαλογής στην πηγή.
  • Ενημερωτικές διαδραστικές δράσεις ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στα σχολεία. Εξηγούμε στους μικρούς μαθητές το στόχο που έχουμε ως Δήμος. Καθιερώνουμε ετήσια γιορτή περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης και τους Συλλόγους Γονέων και θεσπίζουμε ετήσια βραβεία ανακύκλωσης για μαθητές και σχολεία.

(γ) Σε οργανωτικό επίπεδοη άμεση ενέργειά μας είναι να ενοποιήσουμε την υπηρεσία καθαριότητας, σε μια ενιαία υπηρεσία, από τρεις ξεχωριστές υπηρεσίες που είναι σήμερα. Πετυχαίνουμε έτσι καλύτερο συντονισμό και οικονομίες κλίμακος.

Σε χώρο του Δήμου που θα δημιουργήσουμε για το σκοπό αυτό (υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές), δημιουργούμε ενιαίο χώρο στάθμευσης των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, καθώς και κινητό σταθμό μεταφόρτωσης των μη ανακυκλωμένων υλικών.