Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ υπέβαλλε αίτημα για τη σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη νόμιμη εκδίκαση των ενστάσεων των πολιτών για την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων

???????????

Αίτημα για τη σύγκλιση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλλε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ προς την Πρόεδρο του ΔΣ, με θέμα τη νόμιμη εκδίκαση των ενστάσεων των πολιτών για την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων.

Η επιστολή της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ έχει ως εξής:

«Μελίσσια, 16 Απριλίου 2014

Προς:

Κα Ευαγ. Μπουσίου

Πρόεδρο

Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Πεντέλης

 

Κα Πρόεδρε, 

Λάβαμε γνώση της από 14/4/2014 με Αριθμό Πρωτοκόλλου 9699/14, επιστολής του κ. Χρήστου Παναγιωτίδη προς το Δήμο, ο οποίος θέτει ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα της «απόφασης» που ελήφθη σχετικά με την «εκδίκαση» των ενστάσεων των πολιτών, για την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων. 

Οι απόψεις του κ. Παναγιωτίδη βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ.  Συμφωνούμε επίσης, με την πρόταση που κάνει για την άμεση σύγκλιση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου το αργότερο μέχρι αύριο, ώστε η όλη διαδικασία να γίνει νόμιμη.

Αιτούμαστε από εσάς τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο είμαστε έτοιμοι να παραστούμε.

Ο επικεφαλής

Μανώλης Γραφάκος»

 

Διαβάστε εδώ την επιστολή του κου Παναγιωτίδη.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού Συμπολιτεία

 

Comments are closed.