Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ παρουσιάζει το πρόγραμμά της για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Νέες Τεχνολογίες. Η Τεχνολογία στην υπηρεσία του Πολίτη

DesktopPC

 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ανακοινώνει το πρόγραμμά της για τις νέες τεχνολογίες που έχει στόχο να διευκολύνει  την καθημερινότητα των δημοτών, τόσο σε θέματα επικοινωνίας με τον Δήμο, όσο κυρίως διεκπεραίωσης καθημερινών υποθέσεων του και πιο συγκεκριμένα:

•          Στην εύκολη διεκπεραίωση υποθέσεων με τις υπηρεσίες του Δήμου

•          Στην άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου

•          Στην πρόσβαση σε Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

•          Στην πρόσβαση σε Δημοτικά Ιατρεία και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας

•          Στις μετακινήσεις τους στα όρια του Δήμου

•          Σε παροχή κινήτρων για ανάπτυξη του εμπορίου της πόλης μας

•          Στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα της πόλης

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα υλοποιηθούν υποδομές όπως:

•          Δημοτικό Portal

•          Μητροπολιτικό Δημοτικό Δίκτυο Internet

•          Κάρτα Δημότη (Smart card)

•          Εφαρμογές για τηλέφωνα (SmartPhone Applications)

•          Ηλεκτρονική Αναβάθμιση Υπηρεσιών

•          Σημεία πληροφόρησης  πολιτών (information Kiosk & Monitors)

Η υλοποίηση του νέου Ηλεκτρονικού Δήμου, προϋποθέτει σοβαρή και εις βάθος αναβάθμιση  των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υποδομών και προσθήκη – παραμετροποίηση των νέων.

Το σύνολο της υποδομής έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργήσει κάτω από την τεχνολογία Cloud Computing εξασφαλίζοντας αφενός την μικρότερη δυνατή επένδυση σε εξοπλισμό που απαιτεί μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης  και σύντομο σχετικά χρόνο απαξίωσης του εξοπλισμού ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω θα γίνει  μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα και  Τεχνολογικής Αναβάθμισης  όπως το ΕΣΠΑ το JESSICA, αλλά και ΣΔΙΤ.

Δείτε όλο το Πρόγραμμα για τις Νέες Τεχνολογίες

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού Συμπολιτεία

Comments are closed.