Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ επανέρχεται με νέο ερώτημα σχετικά με το Δάσος Παπαδημητρίου

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ, δια των Δημοτικών Συμβούλων Νατάσας Κοσμοπούλου και Δήμητρας Κεχαγιά επανέρχεται στο θέμα τους Δάσους Παπαδημητρίου ζητώντας τη χορήγηση αντιγράφων των σχετικών με το θέμα εγγράφων, εισερχομένων και εξερχομένων, καθώς και περαιτέρω ενημέρωση για τις οποιεσδήποτε σχετικές με την υπόθεση ενέργειες της δημοτικής αρχής.

Ειδικότερα η ερώτηση των δύο Δημοτικών Συμβούλων της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Διαδικασία απαλλοτρίωσης του άλσους Μελισσίων (πρώην Παπαδημητρίου)

Όπως είναι γνωστό στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 26-04-2018 δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής. Ένας από τους λόγους για τους οποίους εισηγηθήκαμε τη σύσταση αυτή ήταν η διαρκής ενημέρωση των μελών της και μέσω αυτών ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου, επί του θέματος.

Σήμερα, δύο μήνες μετά, μη έχοντες καμία ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος, ζητάμε

α) να μας χορηγήσετε αντίγραφα των σχετικών με το θέμα εγγράφων, εισερχομένων και εξερχομένων

β) να μας ενημερώσετε για τις οποιεσδήποτε περαιτέρω σχετικές με την υπόθεση ενέργειές σας

Στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου υπερτονίσαμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη για το θέμα χρονική φάση και ότι ο χρόνος κυλάει εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου, γι’αυτό παρακαλούμε  να έχουμε άμεσα τις σχετικές απαντήσεις.

Παράλληλα σας ζητάμε να εξετάσετε και την εκ νέου συζήτηση, του σοβαρού για την πόλη μας, συγκεκριμένου θέματος, σε προσεχές Δημ. Συμβούλιο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

Κοσμοπούλου Αναστασία                                                                                                       Κεχαγιά Δήμητρα»

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

Comments are closed.