Η Διοίκηση Στεργίου άφησε εκτός μέτρησης ακτινοβολίας το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

keraies1-thumb-large

Αντ’ αυτού μετράει την ακτινοβολία στο Δημαρχείο, ενώ εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τοποθέτησε τον Αύγουστο κεραία κοντά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο!

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγμένες θέσεις, των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,

Για το σκοπό αυτό στην Ε.Ε.Α.Ε. δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ο προβλεπόμενος από το ως άνω άρθρο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1275Β/20-05-2014 – υπ’αρ.οικ.29179/340/Φγ61/14 κ.υ.α.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό οι Δήμοι προτείνουν θέσεις ή πιθανές θέσεις εγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης εντός των ορίων τους, οι οποίες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Άρθρο 5

  1. …… Οι σταθεροί σταθμοί του Δικτύου τοποθετούνται κατά βάση στην οροφή δημόσιων κτιρίων και λαμβάνεται μέριμνα για την ύπαρξη γειτνίασης με χώρους συνάθροισης του κοινού. Οι Δήμοι ή/και οι δημόσιοι φορείς που φιλοξενούν τον εξοπλισμό μέτρησης στις κτιριακές υποδομές τους, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου στις θέσεις αυτές και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του εξοπλισμού, τη διαρκή και εύκολη πρόσβαση της Ο.Δ.Δ. σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων κάθε είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυακής διασύνδεσης. Κάθε σταθμός μέτρησης παραμένει εγκατεστημένος σε κάθε θέση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
  2. Οι χώροι εγκατάστασης είναι εξωτερικοί και βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μικρότερες αποστάσεις από γειτνιάζουσες κεραίες εκπομπής αλλά και σε ύψη και θέσεις σε σχέση με αυτές, ώστε η προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να είναι η μέγιστη.

Κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης της Ο.Ε.Δ. με τους υπευθύνους των Δήμων, δύναται να τοποθετούνται σταθεροί σταθμοί μέτρησης του Δικτύου επιπροσθέτως των δημοσίων κτιρίων και σε άλλες θέσεις που οι Δήμοι επιθυμούν, όπως κτίρια «ευαίσθητων χρήσεων» – π.χ. σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί.”

Παρά το ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή της 1ης γειτονιάς από την κεραία που έχει τοποθετηθεί με μεγάλη ισχύ στην οδό Λευκάδος, σε απόσταση λίγων μέτρων από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων, από το 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων και από τον 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων, οι επιλογές που έκανε ο Δήμος Πεντέλης για την εγκατάσταση σταθερών σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ήταν:

  • 1η θέση: Δημαρχείο Μελισσίων
  • 2η θέση: 3ο-5ο Δημοτικό Μελισσίων

Την επιλογή της 2ης θέσης την κατανοούμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε την επιλογή που έκανε ο Δήμος Πεντέλης να μην δηλώσει ως 1η θέση, αυτή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων ή του 1ου Νηπιαγωγείου Μελισσίων ή του 1ου παιδικού σταθμού Μελισσίων, γνωρίζοντας το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με συγκεκριμένη κεραία, στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ακατανόητη επιλογή ανάμεσα σε τόσες άλλες. Ανακολουθία έργων και λόγων για ακόμα μια φορά. Πρώτος στην επικοινωνία ο κος Στεργίου, τελευταίος στον ουσία..

 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου της Συμπολιτείας

 

 

Comments are closed.