Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

Η Τεχνολογία στην υπηρεσία του Πολίτη

Η Τεχνολογία αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες ανάπτυξης  της κοινωνίας μας και προσφέρει πλήθος λύσεων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Στόχος του προγράμματός μας

Στόχος των νέων υποδομών και υπηρεσιών είναι να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των δημοτών, τόσο σε θέματα επικοινωνίας με τον Δήμο, όσο κυρίως διεκπεραίωσης καθημερινών υποθέσεων του και πιο συγκεκριμένα:

Στην εύκολη διεκπεραίωση υποθέσεων με τις υπηρεσίες του Δήμου

Στην άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου

Στην πρόσβαση σε Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Στην πρόσβαση σε Δημοτικά Ιατρεία και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας

Στις μετακινήσεις τους στα όρια του Δήμου

Σε παροχή κινήτρων για ανάπτυξη του εμπορίου της πόλης μας

Στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα της πόλης

 

Τεχνολογία για όλους

Οι δράσεις που προγραμματίζουμε στον τομέα των νέων τεχνολογιών θα λειτουργήσει οριζόντια και θα συμπεριλάβει όλες τις παροχές και τις υποδομές που θα προσφέρει ο Δήμος σε όλους τους τομείς και υπηρεσίες, όπως αθλητικά κέντρα, πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, υπηρεσίες πρόνοιας, πολιτική προστασία, επικοινωνίας, δημοτολογίου, πολεοδομία κλπ δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ευέλικτο περιβάλλον για τον πολίτη της πόλης μας.

 

Υπηρεσίες προς τους Δημότες

Πιο συγκεκριμένα προβλέπουμε:

Δημοτικό Portal

Για την εύκολη και γρήγορη διευθέτηση των υποθέσεων των πολιτών με τον Δήμο, αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία του Δήμου με τους Δημότες θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο portal μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται όσον το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις των πολιτών χωρίς την φυσική τους παρουσία, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών, ώστε να είναι εφικτή η αποστολή εγγράφων ηλεκτρονικά, τόσο από τον Δήμο όσο και από τους Δημότες.

Παράλληλα το Portal θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επικοινωνία και ενημέρωση των πολιτών, εφοδιασμένο με χρήσιμα εργαλεία για την δημιουργία και on-line παρακολούθηση των αιτημάτων των δημοτών, με εργαλεία για κράτηση θέσεων για αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα ή για τον Δημοτικό Κινηματογράφο, ή την παροχή αιθουσών του Δήμου, καθώς και για την έκδοση της Κάρτας Δημότη.

Μητροπολιτικό Δημοτικό Δίκτυο internet

Για τη γρήγορη και άμεση επικοινωνία των Δημοτών με τον Δήμο, αλλά και για την άμεση  πρόσβασή τους στο internet, προγραμματίζουμε τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Δημοτικού Δικτύου, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η πρόσβαση των πολιτών στο internet. Σκοπός είναι κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και στο internet όλο το 24ώρο σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους (πάρκα – πλατείες – δημόσια κτήρια)  στα όρια του Δήμου.

Κάρτα Δημότη (Smart card)

Για την αποτελεσματική και γρήγορη συναλλαγή του Δημότη με τις υπηρεσίες του Δήμου  θα δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον που θα λειτουργεί μέσω των Smart Cards. Κάθε Δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες μέσω της Κάρτας Δημότη. Η κάρτα θα χορηγείται από τον Δήμο, ηλεκτρονικά και θα προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών όπως :

  • Πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Δημοτικό Δίκτυο
  • Ασφαλή πρόσβαση στο Δημοτικό Portal
  • Πρόσβαση σε Δημοτικά Ιατρεία
  • Πρόσβαση σε Δημοτικές Κοινωνικές Υπηρεσίες
  • Πρόσβαση σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις
  • Πρόσβαση σε πολιτιστικές Εγκαταστάσεις
  • Πρόσβαση σε Δημοτικές Υπηρεσίες Μετακίνησης  και στάθμευσης
  • Εκπτώσεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις  του Δήμου

Κάθε Δημότης ανάλογα από το προφίλ του (άνεργος, πολύτεκνος, κλπ) θα έχει ενεργοποιημένες μέσω της κάρτας πολίτη και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, χωρίς επιπλέον προσκόμιση δικαιολογητικών για κάθε νέα δραστηριότητα.

Η κάρτα δημότη εξασφαλίζει ηλεκτρονική καταγραφή για την είσοδο και έξοδο του πολίτη από οποιοδήποτε αθλητική ή πολιτιστική δραστηριότητα, χωρίς να απαιτείται προσωπική παρουσία υπαλλήλου του δήμου για την καταγραφή.

 

Εφαρμογές για τηλέφωνα (SmartPhone Applications)

Στην εποχή μας όλο και περισσότεροι είναι οι χρήστες των σύγχρονων τηλεφωνικών συσκευών  (Smartphones), μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση στο internet. Για να εξασφαλιστεί μια επιτυχημένη σύνδεση με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου μέσω των smartphones στοχεύουμε προγραμματίζουμε τη δημιουργία εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 

Σημεία πληροφόρησης  πολιτών (information Kiosk & Monitors)

Σε κεντρικά σημεία και σε δημόσια κτήρια του Δήμου, θα εγκατασταθούν  information Kiosk και information monitors ώστε να αποτελούν άλλη μια πηγή πληροφόρησης (αμφίδρομης ή μη) των πολιτών για τις υποδομές,  τις δραστηριότητες και δράσεις του Δήμου, λίστα καταστημάτων και σημείων ενδιαφέροντος, πλοήγηση σε ψηφιακό χάρτη της πόλης κλπ.

 

Ηλεκτρονική Αναβάθμιση Υπηρεσιών

Το σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν στον Δήμο μας, έχουν σαν σκοπό να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και να λειτουργήσουν σαν μια ενιαία οντότητα, κάτω από ένα κεντρικό σύστημα που θα διαχειρίζεται το σύνολο των υποδομών, εξασφαλίζοντας ένα ενιαίο σύνολο λειτουργιών σε όλους τους πολίτες για όλες τις υπηρεσίες.

Η υλοποίηση του νέου Ηλεκτρονικού Δήμου, προϋποθέτει σοβαρή και εις βάθος αναβάθμιση  των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υποδομών και προσθήκη – παραμετροποίηση των νέων ώστε να δημιουργήσουν ένα πλέγμα λύσεων ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του χρήστη – Δημότη.

 

Green Computing (Με σεβασμό στο Περιβάλλον)

Το σύνολο της υποδομής έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργήσει κάτω από την τεχνολογία Cloud Computing εξασφαλίζοντας αφενός την μικρότερη δυνατή επένδυση σε εξοπλισμό που απαιτεί μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης και σύντομο σχετικά χρόνο απαξίωσης του εξοπλισμού, δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς , ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος δεδομένου ότι η υπολογιστική ισχύς προσφέρεται από οργανωμένα datacenters που έχουν σχεδιαστεί βάσει συγκεκριμένων προτύπων. Δεν απαιτείται από την μεριά του Δήμου η εγκατάσταση μεγάλου εξοπλισμού, με μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια  και ψύξη, κάνοντας την επένδυση φιλική προς το περιβάλλον.

Χρηματοδότηση

Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται στην υφιστάμενη υποδομή και οι προσθήκες των νέων τεχνολογιών είναι σημαντικές και ως εκ τούτου έχει σχεδιαστεί η  χρήση όλων των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα Αναπτυξιακού Χαρακτήρα και  Τεχνολογικής Αναβάθμισης  όπως το ΕΣΠΑ το JESSICA, αλλά και ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα). Επίσης ο συνολικός σχεδιασμός βασίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, όπου ο ιδιωτικός τομέας (μεγάλες και μικρές τοπικές και όχι μόνο, επιχειρήσεις) θα μπορέσουν να προβληθούν  μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα (Portal, Smartphone Apps  κλπ) όσο και μέσα από τα φυσικά μέσα (Κάρτες Δημότη, συσκευές κινητής τηλεφωνίας κλπ).