Ερώτημα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ προς τη δημοτική αρχή σχετικά με τις νομικές ενέργειες που έχει κάνει για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην πόλη. Στόχος η βαθύτερη μελέτη του θέματος, η διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής πρότασης και ο προγραμματισμός μιας σειράς ενεργειών για την διασφάλιση της υγείας των πολιτών του Δήμου μας

keraia_kinitis_1

 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ προχωρά σε βαθύτερη μελέτη του ζητήματος των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην πόλη, με στόχο να διαμορφώσει μια ρεαλιστική πρόταση, χωρίς λαϊκισμούς και επικοινωνιακές φωτοβολίδες, καθώς και ένα σαφές χάρτη ενεργειών που πρέπει να γίνουν από το Δήμο και τους πολίτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα διασφαλίζουν τις συνθήκες υγείας των πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά σήμερα κατατέθηκε το ακόλουθο ερώτημα προς τη δημοτική αρχή:

Αιτούμεθα στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων μας να μας χορηγήσετε σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας τα εξής:

1. Αντίγραφο των αγωγών που όπως είπατε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων που έγινε στις 8/9/2014, έχει κάνει  ο Δήμος κατά της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο μας.

2. Ποιες οι λοιπές νομικές ενέργειες που έχει προβεί ο Δήμος Πεντέλης για την αντιμετώπιση της παράνομης εγκατάστασης κεραιών στην πόλη και ιδιαίτερα πλησίον χώρων που συγκεντρώνουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (σχολεία κλπ).

3. Πόσες και ποιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εγκατασταθεί στην πόλη από 1/1/2011 και μετά και πόσες από αυτές έχουν κοινοποιήσει στο Δήμο την προβλεπόμενη από το νόμο μελέτη περιβαλλοντικών όρων και την αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης της ΕΕΤΤ.

4. Τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος ώστε να ελέγξει και όπου απαιτείται να αποτρέψει  την εγκατάσταση νέων κεραιών στην πόλη.

Από το γραφείο τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Comments are closed.