Ερώτημα στη δημοτική αρχή για την πορεία των έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ, καθώς και για το που βρίσκεται το υπόλοιπό ποσό της ΣΑΤΑ, κατέθεσε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

Dimarxeio-HD

Η ΣΑΤΑ είναι χρηματοδότηση της πολιτείας προς τους Δήμους για την πραγματοποίηση έργων. Κατανέμεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συγκεκριμένα έργα.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ με σημερινό ερώτημά της προς τη διοίκηση του Δήμου, ρωτά για την πορεία χρηματοδότησης των έργων αυτών για την περίοδο 2011 – 2013 και για τον τραπεζικό λογαριασμό που βρίσκεται το υπόλοιπο ποσό της ΣΑΤΑ που έχει ήδη εισπραχθεί από το Δήμο και δεν έχει ακόμα εκταμιευθεί προς τα έργα που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το ερώτημα τίθεται διότι η κακή διαχείριση της διοίκησης Στεργίου και η χαριστική της πράξη προς τις Τράπεζες και τα Super Market, από όπου ο Δήμος έχασε τακτικά έσοδα 1.000.000 ευρώ το χρόνο προς όφελος αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων , έχει φέρει το Δήμο σε οικονομική ασφυξία, σε περιβάλλον λειτουργικών ελλειμμάτων, σε δημιουργία υψηλών υποχρεώσεων σε προμηθευτές και κυρίως σε επικίνδυνη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου που πλέον δεν επαρκούν ούτε για τις στοιχειώδεις υποχρεωτικές πληρωμές.

Το ερώτημα έχει ως εξής:

“Μελίσσια 20/12/2013

Προς Δήμαρχο Πεντέλης κ. Στεργίου Δημήτρη

Με τις υπ. αρ. 237/2011, 305/201 και 11/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2011, συνολικού ποσού 402.934 ευρώ στα κάτωθι έργα:

 

Untitled1

 

Με την υπ. αρ. 57/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2012, συνολικού ποσού 277.480 ευρώ στα κάτωθι έργα:

 

Untitled2

 

Με τις υπ. 87/2013 και 169/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η κατανομή της ΣΑΤΑ έτους 2013, (1ης – 5ης δόσης, συνολικού ποσού 109.130 ευρώ), και ανακατανομή υπολοίπων 2011 και 2012, στα κάτωθι έργα:

 

Untitled3

 

Με το παρόν ερώτημά μας ζητούμε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων μας να γνωρίζουμε:

α) Ποιο ακριβώς ποσό και πότε έχει εκταμιευθεί για κάθε ένα από τα ανωτέρω έργα αναλυτικά (συμπλήρωση δύο ακόμα στηλών στους ανωτέρω πίνακες όπου θα συμπληρωθεί το ακριβές ποσό και η ημερομηνία της εκταμίευσης).

β) Πότε προβλέπεται να κατανεμηθεί το ποσό των 132.900 ευρώ που έχει ήδη εισπραχθεί από το Δήμο για ΣΑΤΑ έτους 2013 (6η με 11η δόση).

γ) Σε ποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου που απεικονίζονται στο ισοζύγιο, βρίσκεται το ποσό που δεν έχει ακόμα εκταμιευθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις κατανομής της ΣΑΤΑ του Δημοτικού Συμβουλίου, από το συνολικό ποσό των 922.444 ευρώ που έχει εισπράξει ο Δήμος για ΣΑΤΑ την περίοδο 1/1/2011 – 30/11/2013. (Το ακριβές ποσό θα προκύψει από τις ανωτέρω απαντήσεις σας).”

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού

“Συμπολιτεία Μελίσσια-Νέα Πεντέλη-Πεντέλη”

 

 

 

 

 

Comments are closed.