Ερώτημα προς τη δημοτική αρχή κατέθεσε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και ζητά να ενημερωθεί για την κατάσταση και τις συνθήκες ασφάλειας των παιδικών χαρών της πόλης

image

 

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ κατέθεσε σήμερα ερώτημα προς τη δημοτική αρχή, σχετικά με την κατάσταση και τις συνθήκες ασφαλείας των παιδικών χαρών της πόλης μας.

Με βάση τη νομοθεσία  οι παιδικές χαρές πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ασφάλειας, ώστε κατά το δυνατό να διασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά που παίζουν σε αυτές.

Προκειμένου η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ να ενημερωθεί για την κατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου μας και τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος για να εξασφαλίσει την ομαλή τους λειτουργία κατέθεσε το ακόλουθο ερώτημα προς τη δημοτική αρχή:

“Στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων μας, αιτούμεθα να μας χορηγήσετε σχετικά με το σύνολο των παιδικών χαρών του Δήμου μας τα ακόλουθα στοιχεία:

Θέση και έκταση

Έτος κατασκευής τους και έτος ανανέωσης του εξοπλισμού τους

Τι εξοπλισμό διαθέτουν (όργανα, δάπεδο, περίφραξη, λοιπές κατασκευές)

Επιπλέον, ενημερώστε μας για τα εξής:

  1. Ποιες από τις παιδικές χαρές του Δήμου μας πληρούν τις προϋποθέσεις κατασκευής, λειτουργίας και ασφάλειας  σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υ.α.  28492/09 – ΦΕΚ  Β’931, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 27934/14 – Β’2029), καθώς και για πόσες και ποιες από αυτές δεν προκύπτει ο χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, οπότε ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις. Ποιες οι παρεμβάσεις αυτές και ποια η κοστολόγηση τους.
  2. το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης αυτών καθώς και τον φορέα ελέγχου και πιστοποίησης (εάν και εφόσον υπάρχει).”

 

 

Από το γραφείο τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

 

 

Comments are closed.