Επικοινωνιακές κορώνες σε βάρος της ουσίας για ακόμα μια φορά από τη διοίκηση Στεργίου. Θύμα αυτή τη φορά οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, θέμα που αντιμετωπίστηκε από τη Δημοτική Αρχή με μεγάλη προχειρότητα

IMG_3553 copy

Επικοινωνιακές κορώνες σε βάρος της ουσίας για ακόμα μια φορά από τη διοίκηση Στεργίου

Θύμα αυτή τη φορά οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, θέμα που αντιμετωπίστηκε από τη Δημοτική Αρχή με μεγάλη προχειρότητα

Υπεύθυνη στάση από τη ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο

Τον περασμένο Μάρτιο ζητήσαμε εγγράφως από το Δήμο, να εξεταστεί με σοβαρότητα το θέμα της μείωσης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στην πόλη μας. Οι αντικειμενικές τιμές είναι σταθερές από το 2007 και είναι ψηλές και στις τρεις δημοτικές κοινότητες σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες με φόρους και τέλη, κυρίως στις ακριβότερες περιοχές όπου έχουν απαξιωθεί σημαντικά οι αξίες των ακινήτων.

Ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα:

  • Να μελετηθεί σε βάθος το θέμα, να συγκεντρωθούν συγκριτικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στο Δήμο να τεκμηριώσει με επάρκεια την πρότασή του.
  • Να αντιμετωπιστεί το θέμα συλλογικά και ενιαία από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε η πρόταση που θα κάνει ο Δήμος να είναι ισχυρότερη και να εκφράζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Η δημοτική αρχή του κ. Στεργίου δε έπραξε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε διαπαραταξιακή επιτροπή έκανε αγνοώντας τις δημοτικές παρατάξεις, ούτε έφερε τεκμηριωμένη πρόταση, παρά μια πρόταση εντελώς έωλη και ατεκμηρίωτη.

Αντιθέτως έπραξε τελικά από που μόνο ξέρει να κάνει. Επικοινωνιακές φιέστες, χωρίς καμία ουσία.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ παρά το γεγονός ότι η διοίκηση Στεργίου αγνόησε τις απόψεις της, λειτούργησε υπεύθυνα και ψήφισε στο δημοτικό συμβούλιο την πρόταση που κατατέθηκε, κρίνοντας ότι μια ατελής πρόταση, είναι καλύτερη από μια πρόταση που δεν θα είχε την ευρύτερη συναίνεση του Δημοτικό Συμβουλίου.

 

 Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Comments are closed.