Ελλειμματικό προϋπολογισμό 2,6 εκατ. ευρώ (!) κατέθεσε η Δημοτική Αρχή Στεργίου για το 2019 Δήμητρα Κεχαγιά: Ισοσκελίστε τον και θα τον ψηφίσουμε. Μόνο τις αμοιβές των υπαλλήλων και τα έργα ψήφισε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η Δημοτική αρχή κατέθεσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ελλειμματικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία του Δήμου το 2019, αποτυπώνοντας η ίδια με τον πλέον εμφανή τρόπο τη κακή κατάσταση των οικονομικών του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από σχετικές ερωτήσεις της Δημοτικής Συμβούλου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Γεωργίας Μητροπούλου, προέκυψε ότι στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή προβλέπονταν:

Λειτουργικά έσοδα: 9.079.373, όμως σε αυτά περιλαμβάνεται το τέλος 0,5 ευρώ το τ.μ. που επιβαρύνει του κατοίκους των Μελισσίων, ύψους 510.000 ευρώ, που πρέπει να παραμείνει ως αποθεματικό. Επίσης λειτουργικά έσοδα του 2018, που θα εισπραχθούν το 2019, 1.566.366 ευρώ. Άρα τα πραγματικά λειτουργικά έσοδα του προϋπολογισμού είναι: 9.079.373 – 510.000 + 1.556.366 = 10.125.739 ευρώ.

Λειτουργικές δαπάνες: 12.754.540 ευρώ.

Άρα ο λειτουργικός προϋπολογισμός για το 2019, που κατέθεσε η δημοτική αρχή, είναι ελλειμματικός κατά 2.628.801 ευρώ.

Η χρηματοδότηση αυτού του λειτουργικού ελλείμματος, αλλά και άλλων μη λειτουργικών δαπανών που συμπεριέλαβε η δημοτική αρχή στον προϋπολογισμό, είχε ως αποτέλεσμα το μηδενισμό ουσιαστικά των αποθεματικών του δήμου, που σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από το τέλος 0,5 των Μελισσίων. Έτσι τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, από 4,7 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να είναι τέλος του 2018, με το προϋπολογισμό που κατέθεσε η διοίκηση Στεργίου προβλέπεται ότι στο τέλος του 2016, θα είναι μόλις 14.500 ευρώ!

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δήμητρα Κεχαγιά, ζήτησε από τη δημοτική αρχή να συντάξει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το 2019 και να τον ξαναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να τύχει και τη θετική ψήφο της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στο σύνολό της.

Από τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η δημοτική αρχή, η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ψήφισε μόνο τα έσοδα, τα κόστος μισθοδοσίας προσωπικού και τα έργα.

Ανακεφαλαίωση Δαπανών – Προϋπολογισμός 2019 

Από το Γραφείο Τύπου της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Comments are closed.