Διαμορφώνουμε το μέλλον της πόλης 

Δεύτερος άξονας δράσης

Διαμορφώνουμε το μέλλον της πόλης

Ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η εξασφάλιση των απαραίτητων κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων, η μέριμνα για , χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού είναι ίσως η σημαντικότερη αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα ευθύνη των Δήμων είναι η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία της πόλης.

Στον τομέα αυτό δυστυχώς την τελευταία 9ετία, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Δεν πρέπει να αφήσουμε άλλα τέσσερα χρόνια να πάνε χαμένα.

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και η Δήμητρα Κεχαγιά, διαθέτουν γνώση και εμπειρία, ώστε αμέσως μετά την ανάληψης της ευθύνης της δημοτικής αρχής, να θέσουν σε εφαρμογή ένα περιεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, με στόχο τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών στο Δήμο μας με μακροπρόθεσμα.

 

  1. Πολεοδομικός σχεδιασμός
  2. Eλεύθεροι χώροι
  3. Υποδομές
  4. Πεντελικό
  5. Προστασία περιβάλλοντος