ΔΕΣΥΠΡΗΣ Γιάννης

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της GRENOBLE Γαλλίας.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου «Πιστωτική Διαχείριση και Ευρωπαϊκός χώρος του Πανεπιστημίου NANCY Γαλλίας.

Εξειδικευμένο Στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης.

Έχει διατελέσει Οικονομικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Επενδύσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Έχει υπηρετήσει στους Δήμους Νίκαιας, Μελισσίων, Πεντέλης & Μεταμόρφωσης στις Οικονομικές Υπηρεσίες και στην σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μεταμόρφωσης.

Έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.