ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος

Έχω σπουδάσει στο City University of New York, και κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Computer Engineering.
Έχω διδάξει στο ίδιο πανεπιστήμιο ως Cooperating Teacher & Tutor.
Στην Ελλάδα έχω εργασθεί στην Intracom, Διατραπεζικά Συστήματα-ΔΙΑΣ, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών-Τειρεσίας όπου εργάζομαι μέχρι και σήμερα ως Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών.
Επίσης απασχολούμαι ως εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα Πληροφορικής & Τεχνολογίας και κανονιστικών θεμάτων (πιστποιημένος κατά GDPR) με διάφορες εταιρίες του κλάδου.