Δίνουμε στη δημοσιότητα το εισαγγελικό πόρισμα που θέτει στο αρχείο τις κατηγορίες κατά του Μανώλη Γραφάκου και τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για την οικονομική διαχείριση του Δήμου Μελισσίων την περίοδο 2007 – 2010.

Page1

Δίνουμε στη δημοσιότητα:

Το εισαγγελικό πόρισμα που θέτει στο αρχείο τις κατηγορίες κατά του Μανώλη Γραφάκου

Τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για την οικονομική διαχείριση του Δήμου Μελισσίων την περίοδο 2007 – 2010.

Comments are closed.