ΑΡΓΥΡΗ Άρτεμις

Ερευνήτρια-συνεργάτις Πολιτισμικής Διαχείρισης και Επικοινωνίας

Μέλος Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CODES

Υποψήφια διδάκτωρ και επιστημονική συνεργάτις ΕΜΕΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πολιτισμικής Διαχείρισης και Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων

Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης, ΕΚΠΑ

τηλ: 694 6054603

artemisargyri@hotmail.com

www.simpoliteia.gr

www.facebook.com/Simpoliteia